Заглавие Дата на публикуване
„II МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаванe под наем на недвижими имоти за извършване на търговска дейност и за извънболнична медицинска помощ 25.11.2019
Район "Надежда" обявява удължаване на срока за приемане на конкурсни документи за свободен нежилищен имот, общинска собственост, находящ се в ж.к. „Надежда 4“ 13.09.2019
Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години на земеделски земи от ОПФ на район „Нови Искър“ – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Нови Искър, с. Чепинци, с. Мировяне, с. Негован и с. Световрачене“ 13.09.2019
Район "Витоша" удължава срока за приемане на оферти във връзка с конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на преместваеми обекти (павилиони)" 12.09.2019
Район "Сердика" обявява конкурс с предмет: „Столово хранене и бюфет – за организиране на ученическо столово хранене в 29. СУ „Кузман Шапкарев” 12.09.2019
Район "Надежда" обявява конкурс с предмет: Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващи ученически бюфет с помещение за разливно хранене 10.09.2019
Район „Подуяне” обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти – частна общинска собственост, за обществено хранене, търговска дейност и магазини 09.09.2019
Район "Подуяне" обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – терен, публична общинска собственост, част от тротоар – за “Ключарски услуги” (павилион) 05.09.2019
“ДКЦ V – София“ ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на обект – заведение за хранене, намиращ се на 1. етаж в сградата на дружеството 04.09.2019
Район „Банкя” обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост – за поща, курортно бюро и поставяне на автомат за кафе 04.09.2019