„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обект (кафе-аператив), със застроена площ от 91 кв. м, находящ се в гр. София, р-н “Студентски”, м. “Младост 1"

О  Б  Я  В  А

 

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на търговски обект (кафе-аператив), със застроена площ от 91 кв. м, находящ се в гр. София, р-н “Студентски”, м. “Младост 1", 1-ва част, между жил. бл. № 89 и бл. № 90, отразен в кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. София с идентификатор 68134.1602.6148.16.

Конкурсът ще се проведе на 10.01.2020 г.

Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч. от 09.12.2019 г. до 09.01.2020 г. (вкл.),  на цена от 70 (седемдесет) лв., с ДДС.

За допълнителна информация: www.pazariiztok.com и тел. 02/8705054.

 

09.12.2019