Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на терен с площ от 10,58 кв.м

22.06.2016

ДКЦ XII - София ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на площи от 2 кв.м., предназначени за монтиране на кафе-автомати

20.06.2016

МЦ XХХI - Нови Искър ЕООД обявява търг за отдаване под наем на помещения в сградата на центъра

17.06.2016

Район Връбница продължава срока за закупуване и подаване на документи за конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот, за поставяне на преместваеми търговски обекти – павилиони по индивидуални проекти

13.06.2016

ДКЦ XII - София ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на помещение, с площ от 36.00 кв.м„ за аптека

09.06.2016

Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на части от недвижим имот за поставяне на преместваеми търговски обекти – павилиони по одобрен типов проект

09.06.2016

Район Овча купел обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот - зъболекарски кабинет

08.06.2016

Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем на общински имоти - помещения в училища

08.06.2016

Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем на терен с площ 250 кв.м. - с. Кътина

07.06.2016

Столична община обявява открит конкурс за отдаване ползването на прогнозни количества на маркираната дървесина

06.06.2016