МЦ XХХI - Нови Искър ЕООД обявява търг за отдаване под наем на помещения в сградата на центъра

На основание чл. 22, ал. 4 Наредбата за общинските лечебни заведения, приета с Решение № 55 по протокол № 58 от 11.02.2010 г. на Столичния Общински Съвет и Решение от 26.05.2014 г. на Управителя на дружеството за обявяване на търг за отдаване под наем на ОБЕКТИ - ПОМЕЩЕНИЯ в сградата на МЦ XXXI - Нови Искър, на ул. Искърско дефиле” № 121, за СРОК от 36 месеца и при начална тръжна цена, както следва: 

1. ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ (оптика) с реална площ от 16 кв.м., БЛОК А, на първия етаж, със самостоятелен вход - начална цена 51 лева без ДДС. 

2. ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ (кафе) с реална площ от 32 кв.м., БЛОК Б, на първия етаж, срещу главния вход на МЦ - начална цена 102 лв. без ДДС. 

3. СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ с реална площ от 32 кв.м., БЛОК В, на трети етаж, кабинет № 311 - начална цена 102 лв. без ДДС. 

4. СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ с реална площ от 16 кв.м., БЛОК В, на третия етаж; кабинет № 302 - начална цена 51 лв. без ДДС. 

5. СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ с реална площ от 16 кв.м., БЛОК В, на третия етаж, кабинет № 303 - начална цена 51 лв. без ДДС. 

6. ПОМЕЩЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ с реална площ 16 кв.м., блок А, на първи етаж, кабинет 113 - начална цена 51 лв. без ДДС. 

7. ПОМЕЩЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ с реална площ 16 кв.м., блок А, на първи етаж, кабинет 122 - начална цена 51 лв., без ДДС. 

Съгласно решението, огледите могат да бъдат извършвани от 21.06.2016 г. до 05.07.2016 г. от 9.00 - 16.00 часа. 

Документация за участие може да се закупи всеки работен ден, считано от 21.06.2016 г. до 05.07.2016 г., от 9.00 до 16.00 часа на посочения адрес, стая 236 на II етаж, след заплащане на сумата от 80 лева в счетоводството на дружеството. 

Търгът ще се проведе на 06.07.2016 г. в 11.00 часа в сградата на центъра. 

Офертите ще се приемат в стая 236 на II етаж в сградата на центъра, всеки ден от 9.00 до 16.00 часа, до 05.07.2016 г. 

Телефон за справки: 991 72 89

17.06.2016