Заглавие Дата на публикуване
Доставка и монтаж на 600 броя електронни информационни табла” на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ 06.06.2013
Обслужване от служба по трудова медицина на звено за предоставяне на услуги в домашна среда „Помощ в дома” към Общинско предприятие „Социален патронаж" 05.06.2013
1. Реконструкция на бул."Прага", в участъка от бул. "Ген.Скобелев" до бул."Пенчо Славейков". 2. Рехабилитация на ул. Кумата и ул. Нарцис, вкл. моста по ул. Нарцис над р. Драгалевска, район Витоша 05.06.2013
Реконструкция на спортна зала и топла връзка към 72 ОУ „Христо Ботев”, кв. Суходол, район „Овча купел” 04.06.2013
Закупуване на работно облекло“ по проект Звено за услуги в домашна среда „Помощ в дома“, ОП „Развитие на човешките ресурси, схема за безвъзмездна помощ BG051PO001- 5.1.04 “Помощ в дома” 04.06.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Доставка на зърно /ечемик, жито, овес, просо, царевица, и слънчоглед /, необходимо за изхранване на животните в Зоологическа градина – София" 31.05.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Абонаментно сервизно поддържане на асансьорите в следните заведения за социални услуги”: I. Дом за стари хора в кв. „Горна баня”, ул. „Обзор” № 29 1. Асансьор товаропътнически, 6 спирки – 1бр. 2. Асансьор пътнически, 6 спирки – 4 бр. II. Дом за възрастни с деменция в кв. „Княжево”, бул. „Цар Борис III” № 202 1. Асансьор товаропътнически, проходен, 3 спирки – 1бр. III. Дом за стари хора в Зона Б-5, бл. 4 1. Асансьор товаропътнически, 6 спирки – 1 бр. 2. Асансьор кухненски, 2 спирки – 1 бр. IV. СОДЦСИИ, ул. „Слатинска” № 26-28 1. Асансьор пътнически, 3 спирки – 2 бр. V. Дом за възрастни с умствена изостаналост в с. Подгумер 1. Асансьор кухненски, 2 спирки – 1 бр. VІ. Дом за слепи лица, ул. „Балша” № 23 1. Асансьор пътнически, 2 спирки – 1 бр." 31.05.2013
Извършване на укрепване, обезопасяване и ремонт на стоманобетонова козирка над входа на зала „Хищник” и вътрешно помещение „Тигър-рибарник” (стая за персонала и склад) на „Зоолгическа градина София" 31.05.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Сервизно обслужване и ремонт на автомобилния парк на ОП „Екоравновесие” 22.05.2013
Външна техническа помощ за осигуряване подкрепа и съдействие на Екипа за управление на проект „Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор”, във връзка с изпълнение на Договор за безвъздмездна финансова помощ № DIR-51011116-C028 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 22.05.2013