Инвестиционно предложение за „Инсталиране на линия за рециклиране на отпадъци от текстил и увеличаване на площта на площадката“ в поземлен имот с идентификатор 68134.8275.557, гр. София, район „Кремиковци“, Столична община

30.04.2024

Решение № 129 по Протокол № 8 от 11.04.2024 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в с. Лозен на територията на район „Панчарево“ - Столична община с името „Златолист“

22.04.2024

Решение № 128 по Протокол № 8 от 11.04.2024 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименни улици в с. Бистрица на територията на район „Панчарево“ - Столична община

22.04.2024

Решение № 127 по Протокол № 8 от 11.04.2024 г. на Столичния общински съвет за преименуване на улица „Здравец“ в кв. „Драгалевци“, в.з. „Киноцентър - III част - разширение“, район „Витоша“, гр. София с името „Найден Попстоянов“

22.04.2024

Решение № 126 по Протокол № 8 от 11.04.2024 г. на Столичния общински съвет за именуване на нова локализационна единица - жилищен комплекс на територията на Cтолична община - район „Витоша“

22.04.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на временен открит паркинг“ в УПИ I-128,1469 (имот с идентификатор 68134.1007.400), гр. София, район „Триадица“, Столична община, с възложител „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ

09.04.2024

Провеждане на процедура за избор на Съвет на децата

01.04.2024

Столична община съобщава за изменение на инвестиционно предложение: „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман“, с възложител Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”

01.03.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на складови сгради, тръбен кладенец, изгребен резервоар и противопожарен резервоар“ в УПИ II-1887, 1997, 2615, 2617, 2618 (поземлен имот с идентификатор 68134.2808.2734), кв. 1, м. СПЗ "Модерно предградие-разширение“, р-н „Връбница“, Столична община, възложител ВМВ ЕООД

29.02.2024

Публично обсъждане на Проекта за бюджет на Столичната община за 2024 година

17.01.2024