Решение № 907 по Протокол № 82 от 14.09.2023 г. на Столичния общински съвет за преименуване на улица „403-та“, Район „Витоша“ с името „Виолета Гиндева“


С Решение № 907 по Протокол № 82 от 14.09.2023 г. на Столичния общински съвет се преименува улица „403-та“, кв.Драгалевци, м. „Драгалевци-разширение-юг“, СО - Район „Витоша“, гр.София, а според извадка от ПУП-улица, започваща от о.т.102А, през о.т.77, о.т.76, о.т.76, о.т.74, о.т.65 до о.т. 57 по плана на м. „Драгалевци-разширение-юг“, кв. "Драгалевци", СО-Район „Витоша“, гр. София, с името „Виолета Гиндева“.

25.09.2023