Решение № 937 по Протокол № 82 от 14.09.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в гр. София, Район „Витоша“ по плана на м. „Симеоново - север разширение“ с името „Мила Павлова“


С Решение № 937 по Протокол № 82 от 14.09.2023 г. на Столичния общински съвет се именуване безименна улица с обхват на уличната регулация от о.т.70, през о.т.59, о.т.57, о.т.56 до о.т.55 по плана на м. „Симеоново – север - разширение“, СО - Район „Витоша“, гр. София с името „Мила Павлова“.

25.09.2023