Решение № 908 по Протокол № 82 от 14.09.2023 г. на Столичния общински съвет за преименуване на част от ул. “Академик Сандерс“, Район „Витоша“ с името „Евгения Марс“

С Решение № 908 по Протокол № 82 от 14.09.2023 г. на Столичния общински съвет се преименува част от улица „Академик Сандерс“, в м. „Симеоново-Драгалевци-I“, кв. "Драгалевци", СО - Район „Витоша“, гр. София, с обхват на уличната регулация от О.Т.72 до О.Т.1, по плана на м. „Симеоново-Драгалевци-I“, кв. "Драгалевци", СО - Район „Витоша“, гр. София, с името „Евгения Марс“.

25.09.2023