Решение № 906 по Протокол № 82 от 14.09.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица, находяща се в м. „Лагера“, Район „Красно село“ с името „Вили Кавалджиев“

С Решение № 906 по Протокол № 82 от 14.09.2023 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица с обхват на уличната регулация от ОТ 124 през ОТ 142, ОТ 109 до ОТ 110 по плана на м. „Лагера“, Район „Красно село“, отразена като поземлен имот с идентификатор 68134.201.169 в одобрените КККР, с името улица „Вили Кавалджиев“.

25.09.2023