Решение № 909 по Протокол № 82 от 14.09.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в гр. София, Район “Витоша” с името „Витошки турист“


С Решение № 909 по Протокол № 82 от 14.09.2023 г. на Столичния общински съвет се именува улица с обхват на уличната регулация от О.Т.300 до О.Т.301, кв.9, по плана на м. “с.Бояна и в.з.Киноцентъра Бояна“, СО - Район „Витоша“, гр. София, с името „Витошки турист“.

25.09.2023