Район „Красно село" обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на части от недвижим имот - публична общинска собственост, находящи се в сградата на Общински културен институт „Красно село", бул. „Цар Борис III" № 41

08.04.2010

Район "Лозенец" обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за организиране на ученическо столово хранене в 139 ОУ „Захарий Круша” - бюфет с площ 10.82 кв.м и стол с площ 50 кв.м.

08.04.2010

Рйон “Триадица” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост – поземлен имот, находящ се в гр. София, район “Триадица”, ул. “Княз Борис I” № 118, за паркинг

08.04.2010

ДКЦ VIII София EООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на дружеството на адрес: гр. София , ул. “Христо Силянов” №77, партерен етаж, предназначено за аптека

01.04.2010

Район "Оборище" ще проведе конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ помещение, находящо се на бул."Васил Левски" № 111 - партер, с вход от ул."Екзарх Йосиф"

31.03.2010

Район „Банкя" обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот - частна общинска собственост на територията на район „Банкя"

30.03.2010

Район „Възраждане” обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 7 години на свободни - нежилищни имоти, частна общинска собственост

30.03.2010

Район "Красно село" удължава срока за подаване на оферти с 15 дни за организиране на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на район "Красно село"

26.03.2010

Район „Панчарево” провежда публично оповестен конкурс за тдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 17.29 кв.м., предназначено за лекарски кабинет в здравната служба в с. Железница, район „Панчарево”

26.03.2010

Район “Сердика” удължава с 15 дни срока за закупуване на документация и подаване на оферти в конкурс с предмет: ”Организиране на ученическо хранене в общинско учебно заведение – ПГИИ “Проф. Николай Райнов”

26.03.2010