ТЕКУЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2014 - 2020

 

Слънчеви градове (Solar Cities)

11.08.2022

ARGENTUM (АРГЕНТУМ): стратегически компетенции за сребърна икономика

18.08.2022

Управление на политиките през целия жизнен цикъл на данните чрез технологии в облачни среди (PolicyCLOUD – Policy Management through technologies across the complete data lifecycle on cloud environments)

18.08.2022

Обмяна на опит за местната и регионална власт – основа за успешна Европейска интеграция

18.08.2022

Преодоляване на Долината на смъртта: Нов финансов инструмент за социални предприемачи в етап на растеж в България, Действия за насърчаване на развитието на финансовите пазари за социални предприятия

11.08.2022

— 10 Items per Page
Showing 11 - 15 of 15 results.