Управление на политиките през целия жизнен цикъл на данните чрез технологии в облачни среди (PolicyCLOUD – Policy Management through technologies across the complete data lifecycle on cloud environments)

Име на проекта: Управление на политиките през целия жизнен цикъл на данните чрез технологии в облачни среди (PolicyCLOUD – Policy Management through technologies across the complete data lifecycle on cloud environments)

Програма: „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз

Стойност: 9 882 285,73 лв. (5 052 732,46 евро), от които 293 374,50 лв. (150 000 евро) бюджет за СО

БФП за СО: 293 374,50 лв.

Цел: Основната цел на проекта е да създаде инструменти в облачна среда за моделиране, тестване и управление на политики чрез анализ и визуализация на данни.

Период на изпълнение: 01.01.2020 г. – 31.12.2022 г.

Кратко описание: Проектът PolicyCloud цели да създаде инструмент (Policy Development Toolkit)  в облачна среда за моделиране, тестване и управление на политики чрез анализ и визуализация на данни. Освен, инструмент за създаване на политики, проектът ще създаде и предостави “борса за данни” (data marketplace), модели и аналитични инструменти за данни, както и етична рамка за използването на данните. 

Чрез участието си в проекта София има възможност да извършва симулации, тестове и анализ на потенциални инициативи и политики, като използва различни по вид категории и видове данни. Като част от проектния консорциум, Столична община разработва и Методология за използване на облачни технологии от публични администрации (Methods for Cloud Usage by Public Authorities). Методологията цели да предостави набор от адаптивни техники за създаване на политики, използващи облачни инфраструктури и технологии за големи данни.

Реализацията на проекта ще допринесе за обмен на опит между участниците в проектния консорциум, изграждане на капацитет и подобряване на управлението, прилагането и прозрачността при изпълнението на местните политики чрез използване на най-нови технологии.

Проектният консорциум включва 21 участващи организации, между които Atos SA (Испания) – Координатор, IBM (Израел), Stichting Egi (Нидерландия), Институт за комуникационни и компютърни системи (Гърция), Maggioli Spa (Италия), Leanxcale SL (Испания), Ubitech limited (Кипър), „Окис“ ООД (България), TRUST-IT SERVICES LIMITED (Обединено Кралство), DWF Germany Rechtsanwaltsgesellschaft mbh (Германия), Изследователски център – Пирея (Гърция), Технологичен институт Арагон (Испания), Socieadad Aragonesa de Gestion Agroambiental (Испания), Столична община (България) и други.

18.08.2022