Информация от годишния финансов отчет за 2021 г.


Информацията е публикувана на 01.12.2022 г. в изпълнение на изискванията чл. 170 от Закона за публичните финанси и т. 74 от ДДС № 7/31.12.2021 г. на Министерство на финансите.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2021 г.


Публикувано на 30.09.2022 г.

 

 Месечни отчети на бюджета за 2021 година

 

Месечни отчети за касовото изпълнение на Бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Столична община 

Публикувано на 16.03.2021
Отчет за 01.01. – 31.01.2021 г.
Публикувано на 16.03.2021
Отчет за 01.01. – 28.02.2021 г.
Публикувано на 20.05.2021
Отчет за 01.01. – 31.03.2021 г.
Публикувано на 27.05.2021
Отчет за 01.01. – 30.04.2021 г.
Публикувано на 01.07.2021
Отчет за 01.01. – 31.05.2021 г.
Публикувано на 06.08.2021
Отчет за 01.01. – 30.06.2021 г.
Публикувано на 26.08.2021
Отчет за 01.01. – 31.07.2021 г.
Публикувано на 23.09.2021
Отчет за 01.01. – 31.08.2021 г.
Публикувано на 04.11.2021
Отчет за 01.01. – 30.09.2021 г.

Публикувано на 25.11.2021
Отчет за 01.01. – 31.10.2021 г.

Публикувано на 29.12.2021
Отчет за 01.01. – 30.11.2021 г.
Публикувано на 01.03.2022
Отчет за 01.01. – 31.12.2021 г.

 

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз и за сметките за чужди средства

Публикувано на 16.03.2021
01.01. – 31.01.2021 г. – КСФ
01.01. – 31.01.2021 г. – РА
01.01. – 31.01.2021 г. – ДЕС
01.01. – 31.01.2021 г. – ДМП
01.01. – 31.01.2021 г. – Чужди средства

Публикувано на 16.03.2021
01.02. – 28.02.2021 г. – КСФ
01.02. – 28.02.2021 г. – РА
01.02. – 28.02.2021 г. – ДЕС
01.01. – 28.02.2021 г. – ДМП
01.01. – 28.02.2021 г. – Чужди средства
Публикувано на 20.05.2021
01.01. – 31.03.2021 г. – КСФ
01.01. – 31.03.2021 г. – РА
01.01. – 31.03.2021 г. – ДЕС
01.01. – 31.03.2021 г. – ДМП
01.01. – 31.03.2021 г. – Чужди средства
Публикувано на 27.05.2021
01.01. – 30.04.2021 г. – КСФ
01.01. – 30.04.2021 г. – РА
01.01. – 30.04.2021 г. – ДЕС
01.01. – 30.04.2021 г. – ДМП
01.01. – 30.04.2021 г. – Чужди средства
Публикувано на 01.07.2021
 01.01. – 31.05.2021 г. – КСФ
 01.01. – 31.05.2021 г. – РА
 01.01. – 31.05.2021 г. – ДЕС
 01.01. – 31.05.2021 г. – ДМП
 01.01. – 31.05.2021 г. – Чужди средства
Публикувано на 06.08.2021
 01.01. – 30.06.2021 г. – КСФ
 01.01. – 30.06.2021 г. – РА
 01.01. – 30.06.2021 г. – ДЕС
 01.01. – 30.06.2021 г. – ДМП
 01.01. – 30.06.2021 г. – Чужди средства
Публикувано на 26.08.2021
 01.01. – 31.07.2021 г. – КСФ
 01.01. – 31.07.2021 г. – РА
 01.01. – 31.07.2021 г. – ДЕС
 01.01. – 31.07.2021 г. – ДМП
 01.01. – 31.07.2021 г. – Чужди средства
Публикувано на 23.09.2021
 01.01. – 31.08.2021 г. – КСФ
 01.01. – 31.08.2021 г. – РА
 01.01. – 31.08.2021 г. – ДЕС
 01.01. – 31.08.2021 г. – ДМП
 01.01. – 31.08.2021 г. – Чужди средства
Публикувано на 04.11.2021
01.01. – 30.09.2021 г. – КСФ
01.01. – 30.09.2021 г. – РА
01.01. – 30.09.2021 г. – ДЕС
01.01. – 30.09.2021 г. – ДМП
01.01. – 30.09.2021 г. – Чужди средства

Публикувано на 25.11.2021
01.01. – 31.10.2021 г. – КСФ
01.01. – 31.10.2021 г. – РА
01.01. – 31.10.2021 г. – ДЕС
01.01. – 31.10.2021 г. – ДМП
01.01. – 31.10.2021 г. – Чужди средства

Публикувано на 29.12.2021
01.01. – 30.11.2021 г. – КСФ
01.01. – 30.11.2021 г. – РА
01.01. – 30.11.2021 г. – ДЕС
01.01. – 30.11.2021 г. – ДМП
01.01. – 30.11.2021 г. – Чужди средства
Публикувано на 01.03.2022
01.01. – 31.12.2021 г. – КСФ
01.01. – 31.12.2021  г. – РА
01.01. – 31.12.2021  г. – ДЕС
01.01. – 31.12.2021  г. – ДМП
01.01. – 31.12.2021 г. – Чужди средства

 

Разчет за капиталови разходи 2021 г.

Отчет за финансиране на капиталови разходи 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г.

Отчет за финансиране на капиталови разходи 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

Отчет за финансиране на капиталови разходи 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г.

Отчет за финансиране на капиталови разходи 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

 


СПРАВКА
по чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите
 

Справка по т. 71 от Наредбата за вътрешноградски транспорт през 2021 г.

Справка по т. 71 от Наредбата за междуградски транспорт през 2021 г.

 

Проектобюджет за 2021 г.
 

Публикувано на 21.01.2021 г.
 

П О К А Н А
 

РЪКОВОДСТВОТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Кани столичната общественост на 01.02.2021 г. (понеделник) от 16:30 часа на публично обсъждане на Проекта за бюджет на Столична община за 2021 г.

За спазване на противоепидемичните мерки обсъждането ще се проведе онлайн чрез платформата CISCO WEBEX. Линк за включване в онлайн обсъждането може да бъде намерен в деня на обсъждането на фейсбук страницата на Столичния общински съвет, както и на електронния портал на Столична община, раздел "Бюджет":

https://www.sofia.bg/web/guest/budget.

Общественото обсъждане ще може да бъде проследено в реално време на фейсбук страницата на Столичен общински съвет.

Основните показатели на Проекта за бюджет за 2021 г. могат да се намерят в електронния портал на Столична община, раздел "Бюджет".

Приложения:

1. Приложение за приходите за 2021 г. (изтегли в PDF-формат; XLSX-формат)
2. Приложение за разходите по функции за 2021 г. (изтегли в PDF-формат; XLSX-формат)
3. Капиталова програма за 2021 г. (изтегли в PDF-формат; XLSX-формат).

Предложения по Проекта за бюджет за 2021 г. могат да се представят до 29.01.2021 г.,  включително в деловодството на Столична община, както и на имейл:

obshtestveno_obsazhdane@sofia.bg.


ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЕНИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ
 

Как се формира Проектобюджетът на София за 2021 г.

1. Бюджет 2021 г.
2. Направление "Обществено строителство"
3. Направление ''Архитектура и градоустройство''
4. Направление "Зелена система, екология и земеползване''
5. Направление "Транспорт и градска мобилност''
6. Направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие''
7. Направление ''Култура, образование, спорт и младежки дейности''
8. Направление "Социални дейности и интеграция на хора с увреждания''

Макроикономически анализ и прогноза за нуждите за изготвяне на бюджет на Столична община за 2021 г.

 

Публикувано на 14.10.2020 г.

Макроикономически анализ и прогноза за нуждите за изготвяне на бюджет на Столична община за 2021 г.  (доклад на Института за пазарна икономика)