Заглавие Дата на публикуване
ДКЦ VIII – София ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на помещения включени в капитала на дружеството 14.01.2015
Район Овча купел обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терен, отреден за открит охраняем паркинг 14.01.2015
ДКЦ XII - София ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот, предназначен за монтиране на кафе - автомат 12.01.2015
Район Връбница продължава срока за подаване на документи за отдаване под наем на нежилищен имот за книжарски щанд 07.01.2015
Първа МБАЛ – София ЕАД обявява търг с явно наддаване на недвижим имот в кв. Драгалевци 07.01.2015
Район Илинден продължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на помещение за спорт, културизъм и фитнес, намиращ се на приземен етаж (сутерен) от сграда на ул. „Русе“ № 28 06.01.2015