Район Люлин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на терени за разполагане на преместваеми търговски обекти - павилиони

СО - район „Люлин”, на основание заповед № СО15-РД-09-08-110/28.07.2015 г. на Кмета на СО, обявява публично оповестен конкурс за: "Oтдаване под наем за срок от 10 години на части от имоти /терени/ публична общинска собственост за разполагане на преместваеми търговски обекти - павилиони, изработени по типов и индивидуален проект по обособени позиции", както следва:

1. Общински терен, находящ се в жк. ”Люлин-4м.р“, кв.10, на юг от бл.431, северно от кръстовището с ул. “Кап. Васил Данаджиев“, в границите на УПИ II- за озеленяване и КОО, одобрена схема №13, павилиони №17 и 18.

 1.1. Обособена позиция № 13.17, вид на преместваемия обект-павилион по индивидуален проект, с площ 18 кв.м. Специфично конкурсно условие: дейности в сферата на бързото хранене и рекреацията.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 10.00 лв./кв.м. без ДДС;

1.2. Обособена позиция № 13.18, вид на преместваемия обект-павилион по индивидуален проект.Специфично конкурсно условие – слънцезащитно покритие с площ от 18 кв.м.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 10.00 лв./кв.м. без ДДС

2. Общински терени находящи се в жк. ”Люлин 10 м.р.”, бул.”Д-р Петър Дертлиев”, южно от кръстовище с бул.”Сливница”, спирка „Орион“, срещу ”Мак Доналдс”, кв.122, схема №28 павилиони № 1, 2, 3 и 4.

2.1. Обособена позиция № 28.1, вид на преместваемия обект – модулен павилион по типов проект, с площ от 2 х 6 кв.м. Специфично конкурсно условие: кафе, бърза закуска.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 14.00 лв./кв.м. без ДДС;

2.2. Обособена позиция № 28.2, вид на преместваемия обект – модулен павилион по типов проект, с площ от 2 х 6 кв.м.Специфично конкурсно условие – пакетирани хранителни стоки, цигари и алкохол.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 14.00 лв./кв.м. без ДДС;

2.3. Обособена позиция № 28.3, вид на преместваемия обект – модулен павилион по типов проект, с площ от 6 кв.м. Специфично конкурсно условие – продажба на цветя.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 14.00 лв./кв.м. без ДДС;

2.4. Обособена позиция № 28.4, вид на преместваемия обект – модулен павилион по типов проект, с площ от 6 кв.м. Специфично конкурсно условие – продажба на вестници.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 14.00 лв./кв.м. без ДДС;

3. Общински терени, находящи се в жк.”Люлин – 8 м.р.”, ул.“Ген. Асен Николов“, северно от кръстовище с ул. “Ген. Никола Генев“, кв.22, източно от бл.814, схема №33, павилиони №1, 2 и 3;

3.1. Обособена позиция № 33.1, вид на преместваемия обект – модулен павилион по типов проект, с площ от 6 кв.м. Специфично конкурсно условие – продажба на цветя.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 12.00 лв./кв.м. без ДДС; 

3.2. Обособена позиция № 33.2, вид на преместваемия обект – модулен павилион по типов проект, с площ от 6 кв.м.Специфично конкурсно условие – продажба на пакетирани хранителни стоки.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 12.00 лв./кв.м. без ДДС;

3.3. Обособена позиция № 33.3, вид на преместваемия обект – модулен павилион по типов проект, с площ от 6 кв.м. Специфично конкурсно условие – кафе, закуски.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 12.00 лв./кв.м. без ДДС;

4. Общински терени, находящи се в жк.”Люлин- 9 м.р.”, ул.”Търново”, кръстовището с ул.”Иван Бойчев”, югозападно от бл.985, схема №34 павилиони № 2, 3 и 4.

4.1. Обособена позиция № 34.2, вид на преместваемия обект – модулен павилион по типов проект, с площ от 2 х 6 кв.м.Специфично конкурсно условие – дребни пакетирани хранителни стоки.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 10.00 лв./кв.м. без ДДС;

4.2. Обособена позиция № 34.3, вид на преместваемия обект – модулен павилион по типов проект, с площ от 6 кв.м.Специфично конкурсно условие – продажба на вестници и списания.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 10.00 лв./кв.м. без ДДС;

4.3.Обособена позиция № 34.4, вид на преместваемия обект – модулен павилион по типов проект, с площ от 2 х 6 кв.м. Специфично конкурсно условие – кафе, закуски.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 10.00 лв./кв.м. без ДДС;

5. Общински терени, находящи се в жк.”Люлин- 9 м.р.”, кв.25, УПИ V-за озеленяване, схема № 35 павилиони № 1, 2, 3, 4 и 5;

5.1. Обособена позиция № 35.1, вид на преместваемия обект – модулен павилион по индивидуален проект, с площ от 12 кв.м. Специфично конкурсно условие – цветя.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 14.00 лв./кв.м. без ДДС;

5.2.Обособена позиция № 35.2, вид на преместваемия обект – модулен павилион по индивидуален проект, с площ от 12 кв.м. Специфично конкурсно условие – кафе, бърза закуска.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 14.00 лв./кв.м. без ДДС;

5.3.Обособена позиция № 35.3, вид на преместваемия обект – модулен павилион по индивидуален проект, с площ от 12 кв.м. Специфично конкурсно условие – дейност в сферата на бързото хранене.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 14.00 лв./кв.м. без ДДС;

5.4. Обособена позиция № 35.4, вид на преместваемия обект – модулен павилион по индивидуален проект, с площ от 12 кв.м. Специфично конкурсно условие – кафе, цигари, алкохол.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 14.00 лв./кв.м. без ДДС;

5.5. Обособена позиция № 35.5, вид на преместваемия обект – модулен павилион по индивидуален проект, с площ от 12 кв.м. Специфично конкурсно условие – пакетирани стоки.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 14.00 лв./кв.м. без ДДС;

Място на закупуване на конкурсната документация – район „Люлин” , бул.”З. Стоянов”, бл.327, вх.В, ет.1- каса;

Цена на конкурсната документация – 120 лв. с ДДС.

Място за подаване на офертите – район „Люлин“, бул.“З.Стоянов“№15 – деловодство. Срок на подаване на офертите - до 17.00 ч. на 22.01.2016 г.

Дата на провеждане на конкурса: на 25.01.2016 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на СО – район ”Люлин”.
В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни.

Адрес и телефон на организатора гр. София, бул.”Захари Стоянов”№ 15, Отдел „РКТД”, тел.029237 234/286/;
  

23.12.2015