Заглавие Дата на публикуване
Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем на терен от 5198 кв.м за за детски развлекателен комплекс 08.04.2015
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на терен с площ 2,00 кв.м в сградата на бившия ДКЦ XXX, ж.к. Обеля-2 08.04.2015
Район Витоша удължава срока на конкурса за отдаване под наем на терени - части от тротоари или зелени площи за извършване на търговска дейност. 07.04.2015
Район Възраждане удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за обекти №№.1,2,3,4,5,8 и 9 от Приложение №2 от конкурсната документация на обявения конкурс със Заповед №РД-СО15-РД-09-335/ 04.02.2015 г. 07.04.2015
Първа МБАЛ – София ЕАД обявява търг с явно наддаване на недвижим имот в кв. Дргагалевци, собственост на дружеството 07.04.2015
Район Средец обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот - печатница, находяща се в Общински културен институт Столична библиотека 03.04.2015
Район Средец обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, предназначени за експлоатация на преместваеми търговски обекти - павилиони 03.04.2015
Район Надежда обявява провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от сутерена на сградата на 101 - во СОУ Бачо Киро 01.04.2015
Район Студентски организира и провежда конкурс за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти за: охраняем паркинг, разполагане на павилион за търговска дейност и услуги и павилион с функция – за кафе 31.03.2015
Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти: клуб към трафопост до бл.13 в ж.к. Младост 1 и клуб към трафопост до бл.433 в ж.к. Младост 4 30.03.2015