Заглавие Дата на публикуване
Столична община обавява открит конкурс за отдаване ползването на прогнозни количества на маркирана дървесина 13.05.2015
Район Надежда удължава срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем на общински поземлен имот с площ 265 кв.м 11.05.2015
Столична община удължава срока за закупуване на конкурсна документация за участие в конкурс за отдаване под наем на ресторант на ул. Париж №3 11.05.2015
Столична община обявява конкурс за обществен превоз на пътници по 5 допълнителни градски автобусни линии 11.05.2015
Район Младост удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти в ж.к Младост 1 и ж.к. Младост 2 08.05.2015
Район Средец продължава срока за подаване на оферти с 15(петнадесет) дни на обявения публично оповестен конкурс № 3/03.04.2015 г., за отдаване под наем на част от недвижим имот - Печатница с площ от 220.00 07.05.2015
Спортна София-2000 ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от терен,находящ се в Спортен комплекс парк Борисова градина 07.05.2015
Район Надежда организира и провежда конкурс за разполагане на преместваеми обекти 07.05.2015
Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на имот с площ от 2020.00 кв.м, с предназначение - открит охраняем паркинг 07.05.2015
Столична община обявава за конкурс за избор на проекти за емблеми на Доброволното формирование на Столична община и на звеноАСП към дирекция Сигурност 04.05.2015