Заглавие Дата на публикуване
ДКЦ XX – София ЕООД обявява конкурс за определяне на наемател на обект с площ 54,51 кв.м и предназначение аптека, намиращ се на 1(първи) етаж в сградата на дружеството 22.05.2015
ДКЦ XX – София ЕООД обявява конкурс за определяне на наемател на обект с площ 167,04 кв.м и предназначение аптека, намиращ се на 1(първи) етаж в сградата на дружеството 22.05.2015
Район Подуяне обявява конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 19,31 кв.м в 95 СОУ 22.05.2015
Район Средец обявява публично оповестен конкурс № 6/22.05.2015 г. за отдаване под наем на части от имоти, по обособени позиции, предназначени за експлоатация на преместваеми търговски обекти - павилиони, с площ от 3 (три) кв.м. 22.05.2015
Район Средец обявява публично оповестен конкурс № 5/22.05.2015г. за отдаване под наем на части от имоти, по обособени позиции, предназначени за експлоатация на преместваеми търговски обекти - павилиони, с площ от 6 (шест) кв.м. 22.05.2015
Район Връбница продължава конкурса за отдаване под наем на терен с площ 2,00 кв.м в сградата на бившия ДКЦ XXX, ж.к. Обеля-2 21.05.2015
Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на терен, находящ се кв. Гевгелийски с площ от 953.50 кв.м, заедно с два броя съществуващи постройки с площ 235.00 кв.м, за стопанска и/или авторемонтна дейност. 19.05.2015
Столична община обявява публичен търг с явно наддаване по чл.19, ал.1 от здс за: отдаване под наем на части от имот – изключителна държавна собственост, представляващ: резерват на градинско – парковото изкуство Княз Борисова градина 15.05.2015
Втора САГБАЛ Шейново ЕАД открива търг с тайно наддаване за сключване на договор за наем за срок от 3 години на недвижим имот на Втора САГБАЛ Шейново ЕАД – търговски обект, с предназначение за дрогерия 15.05.2015
Район Лозенец удължава срока за подаване на оферти за конкурсите част от тротоар пред 35-то СОУ Добри Войников и ул. Крум Попов за поставяне на 1 бр. модулен павилион по типов проект с площ 9 кв.м., по позиции № 4 и № 5, съгласно схема № 6 14.05.2015