Приключили програми и проекти

Проект „Изграждане на дясната дига на река Лесновска в рамките на регулацията на с. Челопечене с дължина 340 м.”

Проектът „Изграждане на дясната дига на река Лесновска в рамките на регулацията на с. Челопечене с дължина 340 м.” е финансиран от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. За предотвратяване на филтрация през дигата, е положен екран от геомембрана. За защита на дигата от страна на реката, в основата е изпълнена каменна броня. За наблюдение на...

Проект за Ремонт на лявата дига на река Лесновска при с. Долни Богров с дължина 1800 м.

Проект за "Ремонт на лявата дига на река Лесновска при с. Долни Богров с дължина 1800 м." е финансиран от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Дигата е на река Лесновска е надградена, възстановени са короната и откосите на съоръжението. За наблюдение на съоръжението са монтирани контролни репери. Изграден е технологичен път за обслужване...