Заключителна пресконференция по проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov”
 

На 19.09.2022 г. от 11:00 часа в залата на ул. „Париж“ № 1 Столична община организира заключителна пресконференция по проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov”.

В рамките на проекта, стартирал през 2020 г., 30 етажни собствености бяха подготвени за енергийно обновяване на техните сгради. По време на 8 Информационни срещи и 16 Дни на отворените врати, организирани по проекта, бяха достигнати над 100 представители на многофамилни сгради. Те бяха консултирани и получиха безвъзмездно организационна и техническа подкрепа за обновяване на техните домове.

Проект SHEERENOV обхвана районите на Столична община: „Илинден“, „Надежда“, „Нови Искър“, „Младост“, „Оборище“, „Слатина“, „Средец“ и „Триадица“.

Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сгради – SHEERenov“, е финансиран по Програма ,,Хоризонт 2020“, съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 890473/11.05.2020“ и се изпълнява от Столична община в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Българо-австрийска консултантска компания, Клийнтех България, Асоциация за глобален екологичен и социален бизнес (Унгария) и Естонски съюз на жилищните асоциации.

Повече за проекта може да откриете тук: www.sheerenov.eu


 


 
 

Ден на отворените врати


На 13.09.2022 г. и 14.09.2022 г. Столична община съвместно с районните администрации – район "Надежда", район "Триадица", район "Оборище", район "Младост", район "Илинден", район "Нови Искър", район "Средец" и район "Слатина", организират Дни на отворените врати по проект: „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov”, финансиран от Програма "Хоризонт 2020" на Европейската комисия, съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 890473/11.05.2020 г. По време на Дните на отворени врати ще бъде предоставена и информация относно Проект 9а ,,Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд” и Проект 10 ,,Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници в еднофамилни сгради и многофамилни сгради”, съобразно предвиденото в Националния план за възстановяване и устойчивост.

Подробна информация относно деня, часа и мястото на Отворените врати може да намерите тук: График и места за провеждане на срещи за Дни на отворените врати

Повече за проекта може да откриете тук: https://sheerenov.eu/

БРОШУРА SHEERenov


Провеждане на обучение Столична община и партньорите по проект: „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov”, финансиран от Програма "Хоризонт 2020" на Европейската комисия, организират обучение на служителите от район "Надежда", район "Триадица", район "Оборище", район "Младост", район "Илинден", район "Нови Искър", район "Средец" и район "Слатина", които са 8-те районни администрации, заявили желание за участие в проекта.

Обучението ще се проведе на 09.09.2022 г. в залата на ул. „Париж“ № 1, ет. 1, с начален час 9:30 часа, съобразно приложената програма.

Повече за проекта може да откриете тук: https://sheerenov.eu/


ПОЛУЧЕНИ СА 71 ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ПОДКРЕПА ОТ ЕТАЖНИ СОБСТВЕНОСТИ ПО ПРОЕКТ SHEERenovВ резултат от обявена покана за включване на етажни собствености в дейностите по проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov” в указания срок са постъпили общо 71 заявления за интерес и подкрепа от етажни собствености. Етажните собствености, които отговарят на поставените условия в поканата и ще продължат своето участие в проекта, са публикувани ТУК.

Кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща за следващите стъпки в изпълнението на проектните дейности, които включват извършване на огледи на сградите на етажните собствености по предварително съгласуван с тях график и оказване на техническа подкрепа под формата на консултации. Собствениците на самостоятелно обособените обекти, както и домоуправителите на етажните собствености, ще бъдат поканени да попълнят анкетни форми, разработени за нуждите на проекта.

След получаване на консултантските услуги за  30 етажните собствености, постигнали необходимото съгласие за продължаване (извън проекта) на процеса на енергийно ефективно обновяване, ще бъдат изготвени обследвания за енергийна ефективност.  Условия за това са (в степента, в която е приложимо):

  1. Да се постигне съгласие в етажната собственост за обновя­ването за енергийна ефективност;
  2. Да се постигне съгласие за формиране на сдружение на собстве­ниците съгласно реда на ЗУЕС;
  3. Да има яснота дали са осигурени собствените финансови учас­тия от страна на ССО (ако е приложимо);
  4. Да има яснота относно начина за осигуряване на финансирането за етажната собственост като цяло и за отделните ССО. Напри­мер от собствени средства, от кредит за СС, от допълнителна целева финансова помощ за социалноуязвими собственици.

Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov” се изпълнява по Програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз.

Етажните собствености, които отговарят на поставените условия в поканата и ще продължат своето участие в проекта, са публикувани ТУК.
 


В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА УСТОЙЧИВАТА ЕНЕРГИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ ПО ПРОЕКТ SHEERenovВ рамките на Европейската седмица на устойчивата енергия (25-29.10.2021 г.) ще се проведат консултации на място с граждани по проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“. Консултациите ще се състоят на 27 октомври 2021 г. (сряда) в сградите на участващите в проекта районни администрации или на близко и комуникативно място за жителите, съгласно приложения график.

Представители на проектните партньори ще консултират по темите за кандидатстване за безвъзмездно обследване за енергийна ефективност в рамките на проекта, възможностите за финансиране на мерките, които ще бъдат предписани в обследването, както и по други въпроси в сферата на енергийното обновяване на сгради.

Предстоящите консултации са част от информационната кампания по проекта, която започна през септември 2021 г. с встъпителните информационни срещи в осемте участващи районни администрации на Столична община.

Повече за Проекта може да откриете тук: www.sheerenov.eu

 

Район

Дата

Ден

Час

Място

1

Младост

27.10.2021

(сряда)

11:00 до 13:00

Заседателна зала в сградата на районната администрация:
гр. София, ж. к. „Младост-3“, бул. „Свето Преображение“ № 1

2

Илинден

27.10.2021

(сряда)

11:00 до 13:00

гр. София, 1345, ж.к. Захарна фабрика, пред бл. 15

3

Оборище

27.10.2021

(сряда)

11:00 до 13:00

Приемна в сградата на районната администрация:
гр. София, 1505, бул. “Мадрид” № 1

4

Средец

27.10.2021

(сряда)

11:00 до 13:00

Заседателна зала в сградата на районната администрация:
гр. София, 1000, ул. „Леге“ № 6

5

Триадица

27.10.2021

(сряда)

14:00 до 16:00

Заседателна зала в сградата на районната администрация:
гр. София, 1080, ул. „Алабин“ 54

6

Нови Искър

27.10.2021

(сряда)

14:00 до 16:00

Заседателна зала в сградата на районната администрация (етаж ІІІ, стая 301)
гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле“ № 121


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА 30 – 50 ЕТАЖНИ СОБСТВЕНОСТИ ПО ПРОЕКТ
„ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ – SHEERenov“В изпълнение на следващата фаза на проекта „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ за извършване на енергийните обследвания на етажните собствености, са разработени следните документи за кандидатстване:

Поканата за подаване на заявления е отворена към етажните собствености от територията на всички райони на Столична община. С предимство при подаването на заявления ще бъдат етажни собствености от територията на райони „Илинден“, „Младост“, „Надежда“, „Нови Искър“, „Оборище“, „Слатина“, „Средец“, „Триадица“. Това са районите, чиито  администрации са заявили интерес от участие в проекта. Документите за участие в проекта могат да се подават до 17.12.2021 г. (петък) в районните администрации, които са заявили участието си в проекта – райони „Надежда“, „Илинден“, „Средец“, „Триадица“, „Оборище“, „Младост“ и „Нови Искър“.

За тези етажните собствености, които са постигнали необходимото съгласие за продължаване (в бъдеще) на процеса на енергийно-ефективно обновяване, ще бъдат изготвени обследвания за енергийна ефективност.

Условия за изготвяне на обследване, в степента, в която е приложимо, са, както следва:

  • Да е достигнато съгласие в етажната собственост за обновяването за енергийна ефективност;
  • Да е постигнато съгласие за формиране на сдружение на собствениците съгласно реда на Закона за управление на етажната собственост
  • Да има яснота дали са осигурени собствените финансови участия от страна на собствениците на самостоятелни обекти (ако е приложимо);
  • Да има яснота относно начина за осигуряване на финансирането за етажната собственост като цяло и за отделните самостоятелни обекти. Например: от собствени средства, от кредит за сдруженията на собствениците, от допълнителна целева финансова помощ за социалноуязвими собственици.

 


ПРОВЕДОХА СЕ ВСТЪПИТЕЛНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С ГРАЖДАНИ ПО ПРОЕКТ SHEERenov


През м. септември се проведоха 8 встъпителни информационни срещи в рамките на проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“. Срещите бяха насочени към домоуправителите в районните администрации, които участват в проекта – райони „Надежда“, „Илинден“, „Средец“, „Триадица“, „Оборище“, „Младост“ и „Нови Искър“.

По време на срещите бе обяснен подходът и условията за кандидатстване за подпомагане на етажните собствености в рамките на проекта чрез осигуряване на енергийно обследване на 30 етажни собствености. В допълнение бяха обсъдени и теми, свързани с енергийната ефективност, като нужди от обновяване, ползи от обновяването, финансови и подпомагащи механизми, отопление в домовете, екологично и устойчиво поведение на гражданите.

Информационно видео от една от проведените срещи е налично на следния линк:

Информационен ден, Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ – Хоризонт 2020 (vimeo.com)

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТАРТИРА ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ – SHEERenov“


От началото на месец юни Столична община изпълнява проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сгради – SHEERenov“, финансиран по Програма „Хоризонт 2020“, в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Българо-австрийска консултантска компания, Клийнтех България, Асоциация за глобален екологичен и социален бизнес (Унгария) и Естонски съюз на жилищните асоциации.

Основната цел на проекта е да разработи и тества устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно енергийно обновяване на територията на София, като се създадат необходимите предпоставки за енергийно обновяване на многофамилните сгради при съфинансиране от страна на собствениците.

В рамките на проекта между 30 – 50 етажни собствености ще бъдат подготвени за енергийно обновяване на техните сгради, като получат безвъзмездно организационна и техническа подкрепа, включително обследване за енергийна ефективност и предписание за пакета от необходими мерки.

Общият бюджет на проекта възлиза на 1 399 867,50 евро, като бюджетът на Столична община е 182 530 евро.

Актуална информация за напредъка по проекта ще бъде достъпна и на сайта https://sheerenov.eu