Назад

Програма "Зелена София" 2017

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

1. Откриване на процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма "Зелена София" за 2017 г.

2. Заповед за обявяване на процедура за финансиране на проекти по Програма "Зелена София" за 2017 г.

3. Списък с цени на материали и оборудване за доставка по Програма "Зелена София" за 2017 г.

4. Списък на длъжностни лица от районните администрации за указания, насоки и информация по Програма "Зелена София" за 2017 г.

5. Правила за управление на Програма "Зелена София," изменени с Решение №102 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет

6. Актуализирани насоки за кандидатстване по Програма "Зелена София" за 2017 г.

7. Изображения на растителност и градинско обзавеждане по Програма "Зелена София"

8. Договор за доставка на растителност, цветя, тревни смески, паркова мебел, машини, инструменти и материали за ремонт по програма З"елена София" за 2017 г.

ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Заявление

Образец 1.1 - Протокол и решение на етажната собственост

Образец 1.2 - Декларация

Образец 1.3 - Удостоверение

Образец 1.4 - Декларация

Образец 1.5 - Отчет

Приложение А - Формуляр за кандидатстване

Приложение Б - Бюджет

КЛАСИРАНЕ

Списък на одобрените проекти по програма „Зелена София“ 2017 г. – утвърден от Кмета на Столична община

Списък на всички проекти, преминали през трите етапа на оценка по програма „Зелена София“ 2017 г. – утвърден от Кмета на Столична община

 


Приключили програми и проекти

Програма "Зелена София" 2021

Подпомага гражданското общество в реализацията на проекти, целящи да
подобрят състоянието на зелената система на територията на общината

Програма "Зелена София" 2019

Подпомага гражданското общество в реализацията на проекти, целящи да
подобрят състоянието на зелената система на територията на общината