Уважаеми госпожи и господа,

По време на извънредната епидемична обстановка в страната, породена от разпространението на КОВИД-19, служителите на дирекция „Култура” изпълняват служебните си задължения по график – присъствено (в  дирекцията на пл. „Славейков” № 4, ет. 4) и дистанционно – работа от дома. 

Телефоните и имейлите за връзка с тях са публикувани на https://www.sofia.bg/culture-department-sm.

С представител на дирекция „Култура” можете да се свържете и на тел: 02 988 20 08, както и на e-mail: dko_so@mail.bg.

При желаниие за среща с определен служител на дирекцията, моля да ни пишете на dko_so@mail.bg, като посочите удобен ден и час за Вас, темата на срещата, както и под каква форма бихте искали да се реализира – присъствено в дирекция „Култура” или виртуално, използвайки възможностите на някоя от платформите за онлайн комуникация.

Стратегия за развитие на културата в София 2013 – 2023 г.

Image
Стратегията София – Творческа столица очертава посоката за развитие на културата в града до 2023 година. Документът описва споделената визия за културен живот в София и поставя основни предизвикателствата, пред които ние ще се изправим, в партньорство, за да осъществим визията си. Той фокусира начините, по които дейностите в областта на културата, неразривно свързани с образованието, околната среда и икономическото и социалното развитие, могат да променят нашия град.

Места за култура

Image
Информация за: общинските културни институти, чуждестранните културно-информационни центрове, театралните зали, киносалоните, музеите, галериите, включително галериите на открито, библиотеките и читалищата на територията на Столична община.