Тема: Приемане на увеличение на щатната численост в общински културни институти и регионални културни институти

Дата на откриване: 26.04.2024

Дата на приключване: 09.05.2024

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Мирослав Боршош – председател на ПК по ОКНКМ; Лорита Радева – председател на ПК по ООСЗГ

Лице за контакти: Мирослав Боршош – председател на ПК по ОКНКМ


Тема: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Дата на откриване: 17.04.2024

Дата на приключване: 02.05.2024

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Георги Георгиев – зам.-председател на СОС, Мирослав Боршош – председател на ПК по ОКНКМ

Лице за контакти: Мирослав Боршош – председател на ПК по ОКНКМ


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Дата на откриване: 12.04.2024

Дата на приключване: 13.05.2024

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Надежда Бачева – зам.-кмет на СО, направление „Социална дейност и интеграция на хора с увреждания“, и Симеон Ставрев, Ваня Тагарева – общински съветници в Столичен общински съвет

Лице за контакти: Симеон Ставрев – общински съветник в СОС


Тема: Приемане на нов Устройствен правилник на Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ и отмяна на действащия Устройствен правилник, приет с Решение № 428 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г. на Столичния общински съвет

Дата на откриване: 18.11.2022

Дата на приключване: 01.12.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие

Лице за контакти: Дончо Христев, старши експерт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”

Дата на откриване: 22.07.2022

Дата на приключване: 05.08.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; Мирослав Боршош – заместник-кмет; Владимир Митов – общински съветник

Лице за контакти: Надежда Семова, старши експерт в дирекция „Култура“


— 5 Елементи на страница
Показване на 1 - 5 от 26 резултата.