Календар на културните събития на Столичната община

Столична програма "Култура"


Правилник за ползване на Амфитеатър с полифункционална сцена в парка пред НДК

Правила за ползване на изложбените постаменти в „Галерии на открито”

Регистър на пространствата за реализиране на културни събития на територията на гр. София
Документът съдържа информация за популярни и нетрадиционни локации в София, които са подходящи за провеждане на културни събития. Представени са зали и пространства както в популярни културни институции, така и в читалища и в бизнес сгради. За всяко от местата в регистъра са посочени данни за контакт, площ на помещенията и капацитет, наличност и размери на сцена, налично оборудване, базова цена за наемане и ползване и др. Информацията е актуална към месец февруари 2017 г. Ако искате да предложите подходящо пространство за вписване в регистъра, може да се свържете с дирекция „Култура” на тел: 02/988 20 08 или на e-mail: dko_so@mail.bg

Електронен регистър на паметниците и художествените елементи на територията на Столична община

Заявления за провеждане на спортни, културни и други масови мероприятия (Заявление по чл. 23, ал. 3 от Наредба № 1 за Обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Столична община) може да изтеглите от Информационната система Услуги за граждани и фирми, категория Обществен ред, сигурност и масови прояви.

Схеми за поставяне на акционни преместваеми обекти

Информация за договори с предмет „Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община”