ДОКУМЕНТИ


Стратегия „Културата и изкуствата – новата енергия за устойчиво развитие на София“ 2023 – 2033 г.

Отчет за изпълнение на Стратегия за развитие на културата „София – Творческа столица 2013 – 2023 г.“

Стратегия за развитие на културата в София 2013 – 2023 г.

Проект "Партньорства за творческа София – изследване на иновативни практики с участие на бизнеса, сцената и общината" (финален документ)

Проект „Партньорства за творческа София – изследване на иновативни практики с участие на бизнеса, сцената и общината”

"Свободна творческа сцена на София – анализи, становища и документи 2016" (проект "Споделена визия")

"Свободна творческа сцена на София – предложение за стратегия за развитие (проект "Споделена визия")

Статут на Награди на Столична община за ярки постижения в областта на културата по Протокол № 35 от 22.06.2017 г.

Критерии за оценка на предложенията за присъждане на Наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата (за периода 1 юли 2017 г. – 1 юли 2018 г.)

Статут на рок- и блус фестивал "Цвете за Гошо"
Приет с Решение № 226 на Столичен общински съвет от 16.05.2013 година

Регламент на Национален детски конкурс за авторска приказка "Ще ти разкажа приказка"
Решение № 44 на Столичния общински съвет от 08.12.2011 година за учредяване на конкурса

ПРЕЗЕНТАЦИИ

 

Изследване "София – град на творческата икономика", представено на 5 декември 2018 г.

Стратегия "София – твoрчески град на киното 2017 – 2027"

Изследване „София – град на творческата икономика“

Презентация  Столична програма "Култура" – 2017

Финален доклад от външен мониторинг на събитията от Календара на културните събития на Столична община – 2020 г.

Окончателен доклад от изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Ефективност на дейностите, свързани с културната политика на Столична община, и в частност на тези по Календара на културните събития на Столична община за 2019 г.”

Финален доклад от външен мониторинг на събитията от Календара на културните събития на Столична община – 2018 г.

Финален доклад от външен мониторинг на събитията от Календара на културните събития на Столична община – 2017 г.

Финален доклад от външен мониторинг на събитията от Културния календар на Столична община – 2016

Награди на Столична община за ярки постижения в областта на културата