Творчески съвет на Столична програма "Култура"
Включва представители на Столичния общински съвет, на Столична общинска администрация, на организации в сферата на културата, на академичните среди и независимия сектор ...

Обществено-експертен съвет по култура
Консултативен орган към кмета на Столична община, който подпомага общината при осъществяване на функциите й. Обсъжда важни и актуални въпроси, свързани с дейностите, стратегията и културната политика на общината, като изразява мнения ...

Експертно-художествен съвет
Разглежда и дава становище относно предложенията за поставяне, преместване и премахване на паметници, възпоменателни знаци, художествени елементи на градския дизайн и произведенията на изкуството на територията на Столична община ...

Филмова комисия към Столична община
Подпомага експертно провеждането на общинската политика за подкрепа на киното и кинопроизводството във връзка с титлата, присъдена от ЮНЕСКО – „София – творчески град на киното”, провежда процедури за логистична подкрепа при заснемане на филми. ...

Столичен съвет по библиотечно дело
Общинска комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите ...