СЪВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА В СОФИЯ


1. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:


2. ЗА 2020 ГОДИНА:


Обявяване на сесия за програмно финансиране по Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение – сесия 2020 г.:

  1. Обява за кандидатстване
  2. Насоки за кандидатстване
  3. Формуляр за кандидатстване
  4. Декларация за конфликт на интереси
  5. Писмо – образец
  6. Процедура
  7. Таблици за административна допустимост
  1. Таблица за оценка на ефективността