СЪВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА В СОФИЯ


1. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Решение № 87 от 11.02.2021 г.
  2. Отчет на Съвета по безопасност на движението на децата в София за периода 2011 – 2020 г.
  3. Програма за дейността на Съвет по безопасност на движението на децата в София 2021 – 2025 г.

 ОБЯВЯВАНЕ НА СЕСИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2021 Г.
 
 
За информация:
 
 
 

 


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПОСТАВЯНЕ НА ГЕРБ НА СО И ЛОГО НА СБДДС

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за качеството на извършената работа и се задължава да изпълни същата като:

  • Популяризира участието и доброто име на възложителя – Столична община – СБДДС;
  • Упоменава се за финансовата подкрепа на Столична община – СБДДС при реализиране на Проекта и отразяването му в медиите, както и при всички други анонси в публичното пространство; в печатните, аудио- и видеоматериали за реклама и разгласа, изписва и/или съобщава изрично:
    „Проектът е финансиран от Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община.
  • Лого на СБДДС.