Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

С настоящото съобщение уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, приета с Решение № 178 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г., доп. – Решение № 490 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. и доп. – Решение № 76 по Протокол № 28 от 11.02.2021 г., в сила от 01.05.2021 г., изм. и доп. – Решение № 132 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г., в сила от 26.03.2021 г., изм. и доп. – Решение № 400 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г., в сила от 30.07.2021 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. “Московска“ № 33, партер – фронтофис;
 • На вниманието на: Иванка Благова, старши експерт в дирекция  „Секретариат на СОС“
 • Относно: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, приета с Решение № 178 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г., доп. – Решение № 490 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. и доп. – Решение № 76 по Протокол № 28 от 11.02.2021 г., в сила от 01.05.2021 г., изм. и доп. – Решение № 132 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г., в сила от 26.03.2021 г., изм. и доп. – Решение № 400 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г., в сила от 30.07.2021 г.

По електронен път:

 • На ел. поща: i.blagova@sofia.bg;
 • На вниманието на: Иванка Благова, старши експерт в дирекция „Секретариат на СОС“
 • Относно: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, приета с Решение № 178 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г., доп. – Решение № 490 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. и доп. – Решение № 76 по Протокол № 28 от 11.02.2021 г., в сила от 01.05.2021 г., изм. и доп. – Решение № 132 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г., в сила от 26.03.2021 г., изм. и доп. – Решение № 400 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г., в сила от 30.07.2021 г.

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни – от 17.06.2022 г. до 17.07.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

 • Иванка Благова, старши експерт в дирекция „Секретариат на СОС“
 • email: i.blagova@sofia.bg
 • тел: 02/9377384

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА:

 1. Становище на Ганчо Ганчев  (публикувано на 21.06.2022 г.)
 2. Становище на Р. Златева-Узунова  (публикувано на 21.06.2022 г.)
 3. Становище на Станислава Георгиева  (публикувано на 21.06.2022 г.)
 4. Становище на Тервел Няголов  (публикувано на 21.06.2022 г.)
 5. Становище на Елица Димитрова (публикувано на 21.06.2022 г.)
 6. Становище на Георги Митов  (публикувано на 21.06.2022 г.)
 7. Становище на Стоян Мoмов  (публикувано на 21.06.2022 г.)
 8. Становище на Ангелина Атанасова  (публикувано на 21.06.2022 г.)
 9. Становище на Иво Костадинов  (публикувано на 22.06.2022 г.)
 10. Становище на Николай Георгиев  (публикувано на 22.06.2022 г.)
 11. Становище на Маргарита Куманова  (публикувано на 23.06.2022 г.)
 12. Становище на "Метрополитен" ЕАД  (публикувано на 23.06.2022 г.)
 13. Становище на Иван Бончев  (публикувано на 27.06.2022 г.)
 14. Становище на А. А.  (публикувано на 27.06.2022 г.)
 15. Становище на Е. Масиел  (публикувано на 27.06.2022 г.)
 16. Становище на Стефка Дончева  (публикувано на 27.06.2022 г.)
 17. Становище на Веселка Василева  (публикувано на 27.06.2022 г.)
 18. Становище на Ивайло Вълков  (публикувано на 27.06.2022 г.)
 19. Становище на Васил Велев  (публикувано на 27.06.2022 г.)
 20. Становище на Димитрина Рускова  (публикувано на 27.06.2022 г.)
 21. Становище на Янко Александров  (публикувано на 27.06.2022 г.)
 22. Становище на Деница Панталеева  (публикувано на 27.06.2022 г.)
 23. Становище на Симеон Ставрев и Михаил Паргов – общински съветници от КП "Демократична България – обединение" в Столичния общински съвет и Виктор Чаушев – експерт в ПК по транспорт и пътна безопасност в СОС  (публикувано на 27.06.2022 г.)
 24. Становище на Калина Стефанова  (публикувано на 28.06.2022 г.)
 25. Становище на Галина Милева  (публикувано на 29.06.2022 г.)
 26. Становище на Пламен Панчев  (публикувано на 29.06.2022 г.)
 27. Становище на Иво Стоилов  (публикувано на 29.06.2022 г.)
 28. Становище на Мартин Янков  (публикувано на 30.06.2022 г.)
 29. Становище на Мария Зарова  (публикувано на 30.06.2022 г.)
 30. Становище на Валерия Тянкова  (публикувано на 30.06.2022 г.)
 31. Становище на Филип Гюров  (публикувано на 30.06.2022 г.)
 32. Становище на Александрина Дочева  (публикувано на 30.06.2022 г.)
 33. Становище на Калина Гайдарджиева  (публикувано на 30.06.2022 г.)
 34. Становище на Пламен Василев  (публикувано на 01.07.2022 г.)
 35. Становище на Антон Бисеров  (публикувано на 01.07.2022 г.)
 36. Становище на Емилиян Бинев  (публикувано на 01.07.2022 г.)
 37. Становище на Таня Божикова  (публикувано на 01.07.2022 г.)
 38. Становище на Валентина Панева  (публикувано на 01.07.2022 г.)
 39. Становище на Тодорка Данева  (публикувано на 01.07.2022 г.)
 40. Становище на Юлия Карчина  (публикувано на 01.07.2022 г.)
 41. Становище на Публичен алианс ВЕТО  (публикувано на 01.07.2022 г.)
 42. Становище на Зорница Г.  (публикувано на 04.07.2022 г.)
 43. Становище на Марин Пламенов  (публикувано на 04.07.2022 г.)
 44. Становище на Маргарита Тишева  (публикувано на 04.07.2022 г.)
 45. Становище на Галин Павлов  (публикувано на 04.07.2022 г.)
 46. Становище на Ирина Димитрова  (публикувано на 04.07.2022 г.)
 47. Становище на Виктория Гинева  (публикувано на 04.07.2022 г.)
 48. Становище на Петър Димитров  (публикувано на 04.07.2022 г.)
 49. Становище на Бояна Кирова  (публикувано на 04.07.2022 г.)
 50. Становище на Мартин Елчев  (публикувано на 04.07.2022 г.)
 51. Становище на Жулиета Ранкова  (публикувано на 04.07.2022 г.)
 52. Становище на Богдан Ванев  (публикувано на 04.07.2022 г.)
 53. Становище на Христо Георгиев  (публикувано на 04.07.2022 г.)
 54. Становище на Ана Кременлиева  (публикувано на 04.07.2022 г.)
 55. Становище на Елица Сийкова  (публикувано на 04.07.2022 г.)
 56. Становище на Тереза Бойкова  (публикувано на 04.07.2022 г.)
 57. Становище на Теодор Барев  (публикувано на 04.07.2022 г.)
 58. Становище на Емилов  (публикувано на 04.07.2022 г.)
 59. Становище на Елисавета Танчева  (публикувано на 04.07.2022 г.)
 60. Становище на Надя Гергинова  (публикувано на 04.07.2022 г.)
 61. Становище на Автономна работническа конфедерация  (публикувано на 04.07.2022 г.)
 62. Становище на Камен Недялков  (публикувано на 04.07.2022 г.)
 63. Становище на Петър Тодоров  (публикувано на 04.07.2022 г.)
 64. Становище на Стелиан Младенов  (публикувано на 04.07.2022 г.)
 65. Становище на П. Стойков  (публикувано на 04.07.2022 г.)
 66. Становище на Николина Измирлиева  (публикувано на 04.07.2022 г.)
 67. Становище на Таня Илиева  (публикувано на 04.07.2022 г.)
 68. Становище на Захари Т. (публикувано на 05.07.2022 г.)
 69. Становище на Цветанка Илиева  (публикувано на 05.07.2022 г.)
 70. Становище на Антоан Вълканов  (публикувано на 06.07.2022 г.)
 71. Становище на Росица Лидева  (публикувано на 06.07.2022 г.)
 72. Становище на Георги Георгиев – председател на СОС и Екатерина Йорданова – общински съветник  (публикувано на 07.07.2022 г.)
 73. Становище на КТ "Подкрепа" – Федерация на транспортните работници  (публикувано на 07.07.2022 г.)
 74. Становище на Стефан Георгиев  (публикувано на 08.07.2022 г.)
 75. Становище на Найден Зеленогорски  (публикувано на 08.07.2022 г.)
 76. Становище на Росица Иванова  (публикувано на 08.07.2022 г.)
 77. Становище на "Метрополитен" ЕАД  (публикувано на 08.07.2022 г.)
 78. Становище на Свободен градски транспорт – гр. София  (публикувано на 08.07.2022 г.)
 79. Становище на Любен Ханджиев  (публикувано на 08.07.2022 г.)
 80. Становище на Васил Тодоров  (публикувано на 08.07.2022 г.)
 81. Становище на Марин Йорданов  (публикувано на 11.07.2022 г.)
 82. Становище на Юлияна Жотева  (публикувано на 11.07.2022 г.)
 83. Становище на Вилимира Петкова  (публикувано на 11.07.2022 г.)
 84. Становище на Георги Пешев  (публикувано на 11.07.2022 г.)
 85. Становище на Тина Божидарова  (публикувано на 11.07.2022 г.)
 86. Становище на Калина Преждарова  (публикувано на 11.07.2022 г.)
 87. Становище на Мартина Волева  (публикувано на 11.07.2022 г.)
 88. Становище на Селим Мустафа  (публикувано на 11.07.2022 г.)
 89. Становище на Радостин Радев  (публикувано на 11.07.2022 г.)
 90. Становище на Валeнтин Иванов  (публикувано на 11.07.2022 г.)
 91. Становище на Ния Анчева  (публикувано на 11.07.2022 г.)
 92. Становище на Станислав Стойков  (публикувано на 11.07.2022 г.)
 93. Становище на гражданин  (публикувано на 11.07.2022 г.)
 94. Становище на Христина Дякова  (публикувано на 11.07.2022 г.)
 95. Становище на Велин Велков  (публикувано на 11.07.2022 г.)
 96. Становище на Ивона Бонева  (публикувано на 11.07.2022 г.)
 97. Становище на Пламен Тимнев  (публикувано на 11.07.2022 г.)
 98. Становище на Диана Гюрова  (публикувано на 11.07.2022 г.)
 99. Становище на Гриша Зарков  (публикувано на 11.07.2022 г.)
 100. Становище на Камелия Вучева  (публикувано на 11.07.2022 г.)
 101. Становище на Таня Кирова  (публикувано на 11.07.2022 г.)
 102. Становище на Виктор Чаушев  (публикувано на 11.07.2022 г.)
 103. Становище на Благовеста Кирова  (публикувано на 11.07.2022 г.)
 104. Становище на Румен Войтев  (публикувано на 13.07.2022 г.)
 105. Становище на Марин Фирев  (публикувано на 13.07.2022 г.)
 106. Становище на Иванка Грашова  (публикувано на 13.07.2022 г.)
 107. Становище на Маринела Теодорова  (публикувано на 13.07.2022 г.)
 108. Становище на Дияна Йорданова  (публикувано на 13.07.2022 г.)
 109. Становище на Димитър Тасев  (публикувано на 13.07.2022 г.)
 110. Становище на Петър Хасиев  (публикувано на 13.07.2022 г.)
 111. Становище на Евлоги Анастасов  (публикувано на 14.07.2022 г.)
 112. Становище на Силвия Терзиева  (публикувано на 14.07.2022 г.)
 113. Становище на Юлия Берова  (публикувано на 14.07.2022 г.)
 114. Становище на Гражданска платформа Изправи се.БГ  (публикувано на 14.07.2022 г.)
 115. Становище на Кристина Хворева  (публикувано на 14.07.2022 г.)
 116. Становище на Сдружение "Библиофем"  (публикувано на 15.07.2022 г.)
 117. Становище на Николай Савов  (публикувано на 15.07.2022 г.) 
 118. Становище на д-р Диана Ковачева – омбудсман на Република България  (публикувано на 15.07.2022 г.)
 119. Становище на Адриан Гуглев  (публикувано на 18.07.2022 г.) 
 120. Становище на Виктор Брънзалов  (публикувано на 18.07.2022 г.) 
 121. Становище на Гюнел Демир  (публикувано на 18.07.2022 г.) 
 122. Становище на Ирина Борова  (публикувано на 18.07.2022 г.) 
 123. Становище на Петя Петкова  (публикувано на 18.07.2022 г.) 
 124. Становище на Снежанка Бонева  (публикувано на 18.07.2022 г.) 
 125. Становище на Теодора Досова  (публикувано на 18.07.2022 г.) 
 126. Становище на Рада Станева  (публикувано на 18.07.2022 г.) 
 127. Становище на Светлин Веселинов  (публикувано на 18.07.2022) 
 128. Становище на Тереза Недкова  (публикувано на 18.07.2022 г.) 
 129. Становище на Румяна Ледева  (публикувано на 18.07.2022 г.) 
 130. Становище на Красимира Бистрева  (публикувано на 18.07.2022 г.) 
 131. Становище на Павел Марчев  (публикувано на 18.07.2022 г.) 
 132. Становище на Тихомир Гиздев  (публикувано на 18.07.2022 г.) 
 133. Становище на Живка Йонкова  (публикувано на 18.07.2022 г.) 
 134. Становище на Константин Трайков  (публикувано на 18.07.2022 г.) 
 135. Становище на М. Радева  (публикувано на 18.07.2022 г.) 
 136. Становище на Светли Петров  (публикувано на 18.07.2022 г.) 
 137. Становище на Мариела Божкова  (публикувано на 18.07.2022 г.) 
 138. Становище на Петко Георг  (публикувано на 18.07.2022 г.) 
 139. Становище на Нина Нинова  (публикувано на 18.07.2022 г.) 
 140. Становище на Стела Костова  (публикувано на 18.07.2022 г.) 
 141. Становище на Радослав Витанов  (публикувано на 18.07.2022 г.) 
 142. Становище на Александър Величков  (публикувано на 18.07.2022 г.) 
 143. Становище на Йордан Йосифов  (публикувано на 18.07.2022 г.) 
 144. Становище на Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт  (публикувано на 18.07.2022 г.) 
 145. Становище на Кръстьо Калъчев  (публикувано на 18.07.2022 г.) 
 146. Становище на Симона Савова  (публикувано на 18.07.2022 г.) 
 147. Становище на Динка Балчева  (публикувано на 18.07.2022 г.) 

Публикувано на 19.07.2022 г. 

 1. ОБОБЩЕНА СПРАВКА на постъпилите предложения и становища по публикувания Проект на Наредба
 2. АКТУАЛИЗИРАН (ФИНАЛЕН) ПРОЕКТ на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община