ПРИКЛЮЧИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА  2007 – 2013

Подмяна и изграждане на водопровод и канализация за кв. „Овча купел-стара част”, кв. „Горна баня” и кв. „в. з. Горна баня”

Цел на проекта: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води. Проектът се изпълнява на два етапа, като първи етап включва изготвяне на прединвестиционно проучване, идейни и работни проекти за ВиК мрежи за кв. „Овча купел-стара част”, кв. „Горна баня” и кв. „в.з....