Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор

Цел на проекта:
Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора.

Изпълнени дейности:
Проектът включва дейности за изграждане на продължение на съществуващ Ляв Владайски канализационен колектор до Десен Какачки колектор, в който да бъдат превключени главните канализационни колектори, изградени по програма ИСПА (продължение на Десен Владайски колектор до бул. „Бъкстон” и продължение на Ляв Владайски колектор от минерална баня „Овча купел” до кв. „Княжево”).

Стойност: 10 561 037 лв. (БФП: 19 261 561 лв., собствено финансиране: 4 545 566 лв.)

Период на изпълнение: август 2012 г. – октомври 2015 г.

Брошура


 

 

19.04.2017