Подмяна и изграждане на водопровод и канализация за кв. „Овча купел-стара част”, кв. „Горна баня” и кв. „в. з. Горна баня”

Цел на проекта:
Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води. Проектът се изпълнява на два етапа, като първи етап включва изготвяне на прединвестиционно проучване, идейни и работни проекти за ВиК мрежи за кв. „Овча купел-стара част”, кв. „Горна баня” и кв. „в.з. Горна баня”, а втори етап – строителството на ВиК мрежите на кварталите.

Изпълнени дейности:
В рамките на програмен период 2007-2013 е изпълнен първи етап - проектиране. Разработени са проучвания и анализи за подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на район „Овча купел” за кв. „Овча купел-стара част”, кв. „Горна баня” и кв. „в. з. Горна баня”. Изготвени са ПИП и идейните проекти за териториите, които са одобрени от Управляващия орган на ОПОС и са приети от ЕТИС на Столична община. Изготвени са също и работни проекти за части от  ВиК мрежата на кварталите „в.з. Горна баня“, „Горна баня“ и „Овча купел – стара част“, по улици, за които не се налага отчуждаване и има приемници за отпадните води.

Стойност на I етап – проектиране: 1 039 661,00 лв. (100% БФП)

Период на изпълнение на I етап - проектиране: 2012 г. – 2015 г.

10.05.2017