Дейности, свързани с подготовка за осъществяване на инвестиционен проект по изграждане на канализация на местностите „Манастирски ливади – изток”, район „Триадица", „Кръстова вада – изток”, район „Лозенец” и „Гърдова глава”, район „Витоша”

Цел на проекта:
Създаване на проектна готовност за изграждане на канализационна мрежа в местностите „Манастирски ливади – изток”, район „Триадица”, м. „Кръстова вада – изток”, район „Лозенец” и м. „Гърдова глава”, район „Витоша”.

Изпълнени дейности:
Изготвени са работни проекти за:

  • главни канализационни клонове и съпътстващи водопроводи на м. „Манастирски ливади – изток”, район „Триадица”;
  • вътрешно-квартална канализационна мрежа и съпътстващи водопроводи на м. „Кръстова вада – изток”, район „Лозенец”;
  • главни канализационни клонове и съпътстващи водопроводи на м. „Гърдова глава”, район „Витоша”.

Стойност: 862 349 лв. (БФП: 660 000 лв., собствено финансиране: 202 349 лв.)

Период на изпълнение: декември 2008 г. – ноември 2012 г.

04.05.2017