ПРИКЛЮЧИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА  2007 – 2013

Изграждане на четири главни канализационни колектора на територията на район "Овча купел"

19.04.2017

Изграждане на пет главни канализационни клона в квартал „Суходол” и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им

19.04.2017

Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор

19.04.2017

Инженерна инфраструктура на местност „Бул. Сливница” – II етап, между улица „Минск” и бул. „Панчо Владигеров"

19.04.2017

Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите "Градоман", "Михайлово", "Вердикал" и с. Иваняне, район „Банкя” – главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи по трасетата им

19.04.2017

Дейности, свързани с подготовка за осъществяване на инвестиционен проект по изграждане на канализация на местностите „Манастирски ливади – изток”, район „Триадица", „Кръстова вада – изток”, район „Лозенец” и „Гърдова глава”, район „Витоша”

04.05.2017

Подмяна и изграждане на водопровод и канализация за кв. „Овча купел-стара част”, кв. „Горна баня” и кв. „в. з. Горна баня”

10.05.2017