Title Publish Date
Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 години на нежилищен имот-частна общинска собственост, за магазин за хранителни стоки, с. Пасарел 06.08.2015
Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 години на терен с площ 12 кв. м.-публична общинска собственост, находящ се в с. Железница 03.08.2015
Първа МБАЛ – София” ЕАД обявява търг с явно наддаване на недвижим имот в кв. Драгалевци със застроена площ от 1563 кв.м 03.08.2015
Столична община обявява провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в район Искър 31.07.2015
Район Красно село обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на нежилищен имот частна общинска собственост, с площ 80.40 кв.м, с предназначение за кафе-аператив 31.07.2015
Район Банкя обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на имоти от ОПФ на територията на района, землище Иваняне 31.07.2015
Район Банкя обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от едноетажна сграда с предназначение за курортна туристическа сграда с площ 112,8 кв. м. 31.07.2015
Район Нови Искър удължава провеждане на конкурс за даване под наем на имот– частна общинска собственост- едноетажна сграда, кв. Курило, за срок до 10 години. 30.07.2015
Район Красна поляна обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от общински недвижим имот, с площ от 50.00 кв.м. за бюфет, нахоящ се в сградата на района 30.07.2015
Район Слатина обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, на обособена част от сервизно помещение, находящ се на бул. Цариградско шосе, подлез на хотел Плиска 29.07.2015