Title Publish Date
Район Връбница удължава срока за подаване на оферти зa участие в конкурс за отдаване под наем на части от нежилищен имот - публична общинска собственост за разполагане на телекомуникационни съоръжения 21.08.2015
Район Студентски организира и провежда конкурс за отдаване под наем на част от помещение в нежилищен имот – публична общинска собственост, за фитнес зала, в сградата на 8 СОУ „Васил Левски“ 20.08.2015
Район Красна поляна продължава с 15 дни срокът за подаване на оферти за отдаване под наем на свободни - нежилищни имоти, терени частна общинска собственост 19.08.2015
Район Оборище открива процедура за провеждане на конкурс за организиране на ученическо столово хранене - ученически стол и бюфет в СМГ„Паисий Хилендарски”, с обща площ 242,06 кв.м. 18.08.2015
Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години, на публична общинска собственост за частно училище, с обща застроена площ 841,09 кв.м. 18.08.2015
Район Овча купел обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение, част от имот-публична общинска собственост,находящо се в 88 СОУ “Димитър Попниколов”, с площ 392,00 кв.м. 18.08.2015
Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 г. на нежилищен общински имот, с площ 1200 кв.м за открит паркинг с автомивка 17.08.2015
Район Надежда организира и провежда конкурс за разполагане на преместваеми обекти 17.08.2015
Първа МБАЛ-София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот - частна общинска собственост за осъществяване на медицинска дейност 14.08.2015
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд с площ над 10 дка от землищата на с.Волуяк и с. Мрамор 14.08.2015