Title Publish Date
Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот - клуб към трафопост, до бл.414 с площ 86,79кв.м. 28.08.2015
Район Илинден удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за клубно помещение-общинска собственост, с площ 136.45 кв.м. 27.08.2015
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот публична общинска собственост 26.08.2015
Район Надежда, удължава срока за прием на конкурсни документи за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост за срок от 10 години 26.08.2015
Район Младост удължава срока за подаване на оферти зa участие в конкурс за отдаване под наем на общински спортни имоти 25.08.2015
Район Сердика обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в общинските училища на територията на района 24.08.2015
Район Илинден удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за конкурс за отдаване под наем на терени общинска собственост за разполагане на преместваеми съоръжения (павилиони) 21.08.2015
Район Сердика удължава с 15 дни срока за подаване на оферти зa участие в конкурс за отдаване под наем на общински терени, находящи се на територията на района 21.08.2015
Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот-частна общинска собственост, с площ от 18 016 кв.м., намиращ се в м. Видните, с. Казичене 21.08.2015
Район Сердика удължава с 15 дни срока за подаване на оферти зa участие в конкурс за отдаване под наем на общински имот , представляващ помещение за копирни услуги 21.08.2015