Title Publish Date
Район Панчарево продължава с 15 дни срока за подаване на оферти зa участие в конкурс зa отдаване под наем за срок от 5 години на терен зa разполагане на павилион, площ 12 кв. м., с. Железница 10.09.2015
Район Илинден обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 10 г. на терени общинска собственост за разполагане на преместваеми съоръжения (павилиони) 09.09.2015
Район Сердика, обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост - терен и помещения, намиращи се на територията на района 09.09.2015
Район Красно село удължава с 15 дни срока за подаване на оферти зa участие в конкурс - отдаване под наем за срок от 5 години на свободен нежилищен имот, с площ 22,10 кв. м., представляващ магазин, ул. „Дамян Груев" № 8а 09.09.2015
Район Надежда, удължава срока за прием на конкурсни документи за отдаване под наем на имоти – помещения за срок от 10 години 09.09.2015
Район Сердика, обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост - терени, намиращи се на територията на района 09.09.2015
Район Връбница продължава конкурс за отдаване под наем на терени - частна общинска собственост за срок от 5 години 08.09.2015
Район Слатина удължава с 15 дни срока за подаване на оферти зa участие в конкурс - отдаване под наем на обособена част от сервизно помещение, находящ се на бул. Цариградско шосе, подлез на хотел Плиска 02.09.2015
Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижими имоти представляващи 6 бр. помещения, находящи се в с. Световрачане, с. Негован, с. Кубратово 31.08.2015
Район Студентски организира и провежда конкурс за организиране на ученическо столово хранене в общинско училище – 8-мо СОУ Васил Левски, на територията на район Студентски 28.08.2015