Title Publish Date
Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособени части от недвижими имоти, представляващи терени за разполагане на 2 (два) броя преместваеми търговски обекти 30.01.2015
Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособени части от недвижими имоти, представляващи терени за разполагане на 3 (три) броя преместваеми търговски обекти 30.01.2015
Район Илинден продължава с 15 (петнадесет) дни срокът за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на помещение за ученически зъболекарски кабинет в 3-то СОУ Марин Дринов 27.01.2015
Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинска собственост, представляваща клуб-ресторант на театър "София" 26.01.2015
Район Панчарево продължава с 15 дни обявения конкурс за отдаване под наем на части от имоти, представляващи помещения, находящи се в здравните служби на с. Казичене, с. Герман и с. Бистрица 24.01.2015
Столична община обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за построяване на административна сграда с подземни гаражи и четири жилищни сгради с подземни гаражи с обща РЗП около 11370 кв.м. 24.01.2015
Столична община обявява търгове с явно наддаване за продажба на имоти, находящи се в район „Овча купел”, м. с. Мало Бучино 23.01.2015
ДКЦ Св. Лука - Диабетен център ЕООД открива процедура за провеждане на конкурс за определяне на наематели на обекти - помещения, находящи се в сградата на дружеството. 22.01.2015
Район Люлин удължава срока за приемане на документи за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на УПИ V242 с площ 1450 кв.м и помещение с предназначение за здравна и социална дейности 19.01.2015
Район Красна поляна обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на двуетажна сграда със застроена площ от 131 кв.м 15.01.2015