Title Publish Date
Район Оборище открива процедура за провеждане на конкурс за организиране на ученическо столово хранене в І СОУ Пенчо Славейков 12.02.2015
Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на поземлен имот - терен с площ 6 036 кв.м., находящ се в кв. Ботунец 11.02.2015
Район Надежда провежда конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ част от трети етаж от сградата на 141-во ОУ Народни Будители. 06.02.2015
Район Панчарево провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот, намиращ се в сградата на кметство с.Кокаляне за склад. 06.02.2015
Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти, представляващи терени за разполагане на 4 (четири) броя броя преместваеми търговски обекти - ул. Тодор Каблешков. 04.02.2015
Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти, представляващи терени за разполагане на 3 (три) броя броя преместваеми търговски обекти - Красно село – плавателен канал (ул. Костенски водопад). 04.02.2015
Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот, представляващ терен за разполагане на 1 (един) брой преместваем търговски обект - подход към Военна болница (ул. Георги Софийски). 04.02.2015
Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот, представляващ терен за разполагане на 1 (един) брой преместваем търговски обект - Красно село – плавателен канал (ул. Костенски водопад). 04.02.2015
Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти, представляващи терени за разполагане на 2 (два) броя преместваеми търговски обекти - подход към Военна болница (ул. Георги Софийски). 04.02.2015
Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти, представляващи терени за разполагане на 4 (четири) броя преместваеми търговски обекти - бул. П. Ю. Тодоров 04.02.2015