Title Publish Date
Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещение - книжарница, находящо се в сградата на 156-то ОУ „Васил Левски” 20.11.2015
Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на сграда за търговия с площ 48 кв.м., находяща се в с. Яна 20.11.2015
Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на частна общинска собственост за ресторант и магазин, кв. Панчарево 17.11.2015
Район Нови Искър обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 години на имоти, частна общинска собственост, терени за поставяне на преместваеми търговски обекти 05.11.2015
Район Люлин обявява конкурс за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост за срок от 10 години 05.11.2015
Район Надежда открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на свободeн нежилищен имот, м.Триъгълника 20.10.2015
Район Люлин открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение с площ -15,84 кв.м находящо се на ул.“Братя Найденови“, с предназначение - за медицинска манипулационна 19.10.2015
Район Сердика удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за конкурс - отдаване под наем на нежилищни имоти, бул. „Кн. Мария Луиза” №191 16.10.2015
Район Сердика удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за конкурс - отдаване под наем на нежилищни имоти, на територията на района 15.10.2015
Район Сердика удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за конкурс - отдаване под наем на нежилищни имоти, на територията на района 15.10.2015