Title Publish Date
Пета МБАЛ – София ЕАД Обявява конкурс за отдаване под наем на обект - санитарен магазин 02.07.2015
ДКЦ VIII София ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на помещения, включени в капитала на дружеството 01.07.2015
Столична общинао бявява за пряко отдаване под наем спортен обект - плувен басейн 01.07.2015
Район Красна поляна обявява конкурс за отдаване под наем на помещение за обществено хранене 01.07.2015
Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем на имот с площ 104 кв.м. гр. Нови Искър, кв. Курило 30.06.2015
Район Панчарево провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем на свободен, нежилищен общински имот с площ от 2 378 кв.м, с. Кокаляне 26.06.2015
Район Люлин обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на район Люлин 25.06.2015
Втора САГБАЛ Шейново ЕАД открива търг с тайно наддаване за сключване на договор за наем на части от Втора САГБАЛ Шейново ЕАД 25.06.2015
Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот в Младост 1, до бл.40 24.06.2015
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот с площ 503.00 кв.м. 24.06.2015