Title Publish Date
Район Сердика обявява конкурс за отдаване под наем публична общинска собственост, двуетажна сграда, ул. Порой № 18, за детска градина 29.07.2015
Район Красно село обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на части от имот, частна общинска собственост, намиращ се на бул. Гоце Делчев, за три преместваеми търговски обекта (павилиони) 28.07.2015
Район Искър обявява конкурс за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност, за срок от 10 години на територията на района 28.07.2015
Район Витоша обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на имоти - публична общинска собственост, представляващи терени - за извършване на търговска дейност, за разполагане на 45 преместваеми обекти на територията на района 28.07.2015
Район Триадица, обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в общинските училища на територията на района 27.07.2015
Район Красна поляна обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот с обща площ 32 кв.м. 07.07.2015
Район Оборище удължава срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 10 бр. магазини с ползване на общо санитарно помещение със застроена площ 13,25 кв. м., намиращи се в подлеза на бул. Ситняково 06.07.2015
Район Младост конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот с площ от 40,05 кв.м 03.07.2015
Район Витоша обявява конкурс за отдаване под наем на терени - части от тротоари за извършване на търговска дейност за разполагане на преместваеми обекти 02.07.2015
Район Подуяне обявява конкурс за организиране на ученическо бюфетно хранене в 124 ОУ Васил Левски 02.07.2015