Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община


СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба на Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи
и за рекламната дейност на територията на Столична община
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Столичния общински съвет за преместваемите обекти,
за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност
на територията на Столична община.


1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Сердика“ № 5, партер – деловодство
 • На вниманието на: арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община
 • Относно: Обществени консултации по приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

По електронен път:

 • На ел. поща:  оffice@sofia-agk.com
 • На вниманието на: арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община
 • Относно: Обществени консултации по приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации

3. Период на консултацията:

 • от 11.04.2018 г. до 11.05.2018 г., удължен до 15.06.2018 г.

4. Съдържание на документацията:

 • Доклад рег. № СОА18-ВК66-2580/10.04.2018 г. 
 • Проект на Решение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
 • Мотиви и Предварителна оценка към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

5. Координати за връзка:

 • Стела Щерева – директор на дирекция ПНИФО – НАГ, СО, е-mail: office@sofia-agk.com

Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА:

 1. Становище № САГ18-ДР00-722/16.04.2018 г. от Национален студентски дом (публикувано на 02.05.2018 г.)
 2. Становище № САГ18-ДР00-733/17.04.2018 г. от „Национална асоциация за външна реклама" (публикувано на 02.05.2018 г.)
 3. Становище № САГ18-АХ00-452/19.04.2018 г. от „Национална асоциация за външна реклама" (публикувано на 02.05.2018 г.)
 4. Писмо за подкрепа № САГ18-АХ00-460/20.04.2018 г. от името на 16 Етажни собствености на сгради, част от II-ра зона на столицата (публикувано на 02.05.2018 г.)
 5. Становище САГ18-АХ00-452-[1]/20.04.2018 г. от "Национална асоциация за външна реклама" (публикувано на 02.05.2018 г.)
 6. Писмо № СОА18-НЦ62-580-[1]/20.04.2018 г. от "Национална асоциация за външна реклама" (публикувано на 02.05.2018 г.)
 7. Писмо за подкрепа № САГ18-ДР00-770/23.04.2018 г. от името на 16 Етажни собствености на сгради, част от II-ра зона на столицата (публикувано на 02.05.2018 г.)
 8. Становище № CАГ18-AX00-484/25.04.2018 г. от Прайм Аутдор ЕООД; Имидж АД; Идеякомм АД; Метрополис Груп АД и Булмедия АД (публикувано на 02.05.2018 г.)
 9. Становище № СОА18-ГР94-2262/25.04.2018 г. от Прайм Аутдор ЕООД; Имидж АД; Идеякомм АД; Метрополис Груп АД и Булмедия АД (публикувано на 02.05.2018 г.)
 10. Становище № САГ18-АХ00-499/30.04.2018 г. от Адвокатско дружество „Върбанов и Ралчева"  (публикувано на 02.05.2018 г.)
 11. Становище от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти – АБТТА (публикувано на 02.05.2018 г.)
 12. Становище от Национален съвет за саморегулация (публикувано на 08.05.2018 г.)
 13. Становище от Кристина Стоянова (публикувано на 08.05.2018 г.)
 14. Становище от Симеон Иванов (публикувано на 08.05.2018 г.)
 15. Становище от Данаил Златков (публикувано на 08.05.2018 г.)
 16. Становище от Андон Петров (публикувано на 08.05.2018 г.)
 17. Становище от Антон Тонев (публикувано на 08.05.2018 г.)
 18. Становище от Асоциация за масови комуникации (публикувано на 09.05.2018 г.)
 19. Становище от Светлозар Алексиев (публикувано на 09.05.2018 г.)
 20. Становище от Ай Ди Ем 2011 ЕООД (публикувано на 09.05.2018 г.)
 21. Становище № СОА18-ГР94-2494/10.05.2018 г. от Ина Ганчева и Диана Иванова (публикувано на 10.05.2018 г.)
 22. Становище от "Сдружение българска асоциация на рекламодателите" (БАР) (публикувано на 11.05.2018 г.)
 23. Становище от Съюз на търговците  на дребно на хранителни стоки в България, осъществяващи дейността си от преместваеми и мобилни обекти" (публикувано на 11.05.2018 г.)
 24. Становище от Съюз на търговците на дребно на хранителни стоки в България, осъществяващи дейността си от преместваеми и мобилни обекти - Допълнение (публикувано на 11.05.2018 г.)
 25. Становище от Аcоциация на собствениците на бизнес сгради в България (публикувано на 11.05.2018 г.)
 26. Становище от арх. Димо Александров (публикувано на 11.05.2018 г.)
 27. Становище от Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България (публикувано на 14.05.2018 г.)
 28. Становище № СОА18-НЦ62-673/11.05.2018 г. на Българска асоциация на застрахователните брокери (публикувано на 14.05.2018 г.)
 29. Становище на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (публикувано на 14.05.2018 г.)
 30. Становище на Сдружение за модерна търговия (публикувано на 14.05.2018 г.)
 31. Становище СОА18-НЦ62-662/10.05.2018 г. на "Асоциация за нестандартна реклама аутдор" (публикувано на 14.05.2018 г.)
 32. Становище СОА18-ГР94-2535/11.05.2018 г. на Сдружение на граждани на Софийска община и ръководства на Етажна Собственост (публикувано на 14.05.2018 г.)
 33. Становище от Димитър Димитров (публикувано на 15.05.2018 г.)
 34. Становище от Мартин Петков (публикувано на 15.05.2018 г.)
 35. Становище от Валерия Георгиева (публикувано на 15.05.2018 г.)
 36. Становище от Светра Георгиева (публикувано на 15.05.2018 г.)
 37. Становище от Марио Георгиев (публикувано на 15.05.2018 г.)
 38. Становище от Михаела Вирчева (публикувано на 15.05.2018 г.)
 39. Становище от Тома Георгиев (публикувано на 15.05.2018 г.)
 40. Становище от Емануил Куриян (публикувано на 15.05.2018 г.)
 41. Становище от Татяна Едрова (публикувано на 15.05.2018 г.)
 42. Становище от Кристина Димитрова (публикувано на 15.05.2018 г.)
 43. Становище от Александър Тонев (публикувано на 15.05.2018 г.)
 44. Становище от Мая Солакова (публикувано на 15.05.2018 г.)
 45. Становище от Джем Деянов (публикувано на 15.05.2018 г.)
 46. Становище от Мария Николова (публикувано на 15.05.2018 г.)
 47. Становище от Христо Стаматов (публикувано на 15.05.2018 г.)
 48. Становище от Мария Костова (публикувано на 15.05.2018 г.)
 49. Становище от Миглена Стумбова (публикувано на 15.05.2018 г.)
 50. Становище от Надежда Димова (публикувано на 15.05.2018 г.)
 51. Становище от Соня Маркова (публикувано на 15.05.2018 г.)
 52. Становище от Стефани Атанасова (публикувано на 15.05.2018 г.)
 53. Становище от Цветина Ралчева (публикувано на 15.05.2018 г.)
 54. Становище от Илияна Стоилова (публикувано на 15.05.2018 г.)
 55. Становище от Костадин Зашев (публикувано на 15.05.2018 г.)
 56. Становище от Върбан Върбанов (публикувано на 15.05.2018 г.)
 57. Становище от Калоян Кръстев (публикувано на 15.05.2018 г.)
 58. Становище от Диана Иванова (публикувано на 15.05.2018 г.)
 59. Становище от Ивайло Пенчев (публикувано на 15.05.2018 г.)
 60. Становище от Надежда Янева (публикувано на 15.05.2018 г.)
 61. Становище от Стефка Делчева (публикувано на 15.05.2018 г.)
 62. Становище от Лефтер Недялков (публикувано на 15.05.2018 г.)
 63. Становище от Александра Тодорова (публикувано на 15.05.2018 г.)
 64. Становище от Ст. Манев (публикувано на 15.05.2018 г.)
 65. Становище от Ивайло Попов (публикувано на 15.05.2018 г.)
 66. Становище от Таня Стоянова (публикувано на 15.05.2018 г.)
 67. Становище от Ивон Накашева (публикувано на 15.05.2018 г.)
 68. Становище от Калин Стоев (публикувано на 15.05.2018 г.)
 69. Становище от Веселин Милчев (публикувано на 15.05.2018 г.)
 70. Становище от Силвия Каравасилева (публикувано на 15.05.2018 г.)
 71. Становище от Александра Георгиева (публикувано на 15.05.2018 г.)
 72. Становище от Теодор Николов (публикувано на 15.05.2018 г.)
 73. Становище от Цветелина Иванова (публикувано на 15.05.2018 г.)
 74. Становище от Евгения Василева (публикувано на 15.05.2018 г.)
 75. Становище от Александрина Йорданова (публикувано на 15.05.2018 г.)
 76. Становище от Жасмина Тачева (публикувано на 15.05.2018 г.)
 77. Становище от Станислав Троев (публикувано на 15.05.2018 г.)
 78. Становище от Степан Стойчев (публикувано на 15.05.2018 г.)
 79. Становище от Ангел Ангелов (публикувано на 15.05.2018 г.)
 80. Становище от Десислава Димитрова (публикувано на 15.05.2018 г.)
 81. Становище от Емона Карагьозова (публикувано на 15.05.2018 г.)
 82. Становище от Мариян Маринов (публикувано на 15.05.2018 г.)
 83. Становище от Катерина Костова (публикувано на 15.05.2018 г.)
 84. Становище от Михаела Димитрова (публикувано на 15.05.2018 г.)
 85. Становище от Борислава Милева (публикувано на 15.05.2018 г.)
 86. Становище от Виктория Тодорова (публикувано на 15.05.2018 г.)
 87. Становище от Микаела Димитрова (публикувано на 15.05.2018 г.)
 88. Становище от Теодора Димитрова (публикувано на 15.05.2018 г.)
 89. Становище от Микаела Димитрова (публикувано на 15.05.2018 г.)
 90. Становище от "Фронери България" ЕООД (публикувано на 16.05.2018 г.)
 91. Становище № САГ18-АХ00-571/10.05.2018 г. на Обществения посредник на Столична община (публикувано на 25.05.2018 г.)
 92. Становище № СОА18-НЦ62-737/29.05.2018 г. на Сдружение за модерна търговия (публикувано на 30.05.2018 г.)
 93. Становище № САГ18-АП00-563/10.05.2018 от Асоциация дигитална външна реклама
 94. Становище № САГ18-ДР00-1080/15.06.2018 г. от Българска асоциация за външна реклама
 95. Становище № САГ18-АХ00-562/10.05.2018 г. от Българска петролна и газова асоциация
 96. Становище № САГ18-АХ00-579/11.05.2018 г. от България без дим
 97. Становище № САГ18-АХ00-565-[1]/11.05.2018 г. от Асоциация дигитална външна реклама
 98. Становище № САГ18-АХ00-575/11.05.2018 г. от Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация
 99. Становище № СOA18-ВК66-3393/11.05.2018 г. от Дончо Барбалов - зам.-кмет на Столична община
 100. Становище № САГ18-АX00-563/10.05.2018 г. на "Кривицки и сие" ООД и "Импрес" ЕООД 
 101. Становище № САГ18-AX00-573/11.05.2018 г. на Outdoor network
 102. Становище № САГ18-AX00-725/04.06.2018 г. на "Аутдор Нетуърк" ООД и "Кривицки" ООД
 103. Становище № САГ18-ДР00-836-[1]/28.05.2018 г. на СДВР - отдел "Пътна полиция"
 104. Становище № САГ18-AX00-550/09.05.2018 г. на "Стил Дизайн Проект" ООД
 105. Становище № САГ18-АX00-564/10.05.2018 г. на "Табак маркет" АД
 106. Становище № СОА18-ТД26-6157/11.05.2018 г. на Транспортна индоор и аутдоор транспортна асоциация (ТИАРА)
 107. Становище № САГ18-AX00-748/08.06.2018 г. на "ИДЕЯ АУТДООР ГРУП" АД, "СОФИЯ АУТДООР" ООД, "ИМИДЖ" АД, "ПРАЙМ АУТДООР" ЕООД, "БУЛМЕДИЯ" АД

ОБОБЩЕНА СПРАВКА за постъпилите предложения и становища по публикуван проект на Наредба на Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

СПРАВКА (допълнение) за постъпилите предложения по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.