Стратегия за развитие на културата в София 2013 – 2023 г.

Стратегията София – Творческа столица очертава посоката за развитие на културата в града до 2023 година. Документът описва споделената визия за културен живот в София и поставя основни предизвикателствата, пред които ние ще се изправим, в партньорство, за да осъществим визията си. Той фокусира начините, по които дейностите в областта на културата, неразривно свързани с образованието, околната среда и икономическото и социалното развитие, могат да променят нашия град.

Места за култура

Информация за: общинските културни институти, чуждестранните културно-информационни центрове, театралните зали, киносалоните, музеите, галериите, включително галериите на открито, библиотеките и читалищата на територията на Столична община.