Стратегия за развитие на културата и изкуствата в София 2023 – 2033 г.

Стратегия „Културата и изкуствата – новата енергия за устойчиво развитие на София“ 2023 – 2033 г. Този стратегически документ очертава споделена визия и цели за развитие на културата и изкуства в София за периода 2023 – 2033 г. като надгражда постигнатото в областта през предходните 10 години и отчита новата роля на културата и изкуствата като двигател на устойчивото развитие за следващите 10 години до 2033. София е модерна европейска столица с богато културно наследство, съвременен и динамичен културен живот, която играе основна роля в развитието на региона и страната.Градът е център на иновации, наука, академични изследвания и пресечна точка на много култури.

Места за култура

Информация за: общинските културни институти, чуждестранните културно-информационни центрове, театралните зали, киносалоните, музеите, галериите, включително галериите на открито, библиотеките и читалищата на територията на Столична община.