ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ

Столичен общински дневен център за социална интеграция на инвалиди

Адрес: ж.к. „Слатина”, ул. „Слатинска”   № 26-28
Директор: Вр.И.Д. Светослав Лозанов
Тел.: 2 971 44 34, 02 971 44 35
Факс: 02 971 44 38
Капацитет: 150 места

Дневен център за лица с ментални увреждания „Света Марина”

Адрес: гр. София, ж.к. „Сердика”, ул. „Гюешево”
Директор: Йотка Тодорова
Тел: 02 920 02 07, 02 920 19 91
Капацитет: 60 места

Дневен център за хора с психични разстройства

Адрес: ул. “Екзарх Йосиф” № 59
Директор: Емилия Маркова
Тел: 02 988 12 45, 0878 556 289
Капацитет: 25 лица

Дневен център за възрастни хора с увреждания „Седмична грижа”

Адрес: гр. София, ж.к Сердика, ул. „Гюешево”
Директор: Йотка Тодорова
Тел: 02 920 02 07; 02 920 19 91
Капацитет: 8 места

Дневен център за възрастни с психични увреждания

Адрес: ж.к. "Слатина", ул. "Роглец" № 17
Директор: Калина Иванова
Тел.: 02/421 40 51; 0879 83 54 17

Дневен център за хора с интелектуални затруднения

Адрес: кв. "Гоце Делчев", ул. "Рикардо Вакарини" № 8, вх. А
Директор: Соня Спасова
Тел.: 02 423 97 40
Факс: 02 854 84 64