Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Развитие“


Адрес: ул. „Гюешево“ 21
Директор: Аксиния Георгиева
Телефон: 02/980 70 58
Електронен адрес: www.detebg.org  

Капацитет: 20 места.

Дневен център за деца и/или младежи „Развитие“ предоставя комплекс от здравни, социални и образователни услуги за деца с увреждания в ранна детска възраст.

Дневната грижа за деца с увреждания предоставя цялостно обгрижване на детето (целодневно, полудневна или почасово) на територията на Центъра. Центърът гарантира сигурна грижа и организация на ежедневието на детето, което насърчава развитие и приятните емоции у децата. Услугите в дневния център са преходни и с тях се цели подкрепа към детето и семейството за интегриране на детето в услуги в общността и включване в образователната система – ясли, детски градини, училища.

Дейностите за деца включват индивидуална и групова работа на територията на Центъра, чрез терапия, рехабилитация и обучения за придобиване на умения за самостоятелен живот и реализиране на права. Дневния център създава пространство и организира обучителни модули и групи за подкрепа с на родители на деца с увреждания.

Центърът предлага застъпничество и посредничество за интегриране на децата с увреждания в образователната система.

Услугите на Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Развитие“ са предназначени за деца с трудности в общото си развитие, за деца с детска церебрална парализа /ДЦП/ и синдром на Даун.

Услугите са насочени към деца:

  • в семейна среда;
  • в резидентни услуги в общността;
  • в специализирани институции;
  • в приемни семейства.

В ДЦДМУ „Развитие“ се реализира интегрирани подход на работа чрез координация и взаимодействие със здравната, социалната и образователната система.

Дейностите са разделени спрямо възрастта и индивидуалните потребности на децата и времевия престой:

  • Почасови услуги за деца от 0 до 7 години;
  • Полудневна грижа за деца от 3 до 7 години;
  • Целодневна грижа за деца от 3 до 7 години;
21.07.2020