Дневен център за деца и/или младежи с увреждания "Дъга"


Адрес: кв. "Лозенец", ул. "Персенк" № 22 

Директор: Ани Андонова

Телефон: 0878 566 936

Услугата се администрира от Сдружение "Асоциация аутизъм".

09.11.2016