Дневен център за деца и/или младежи с увреждания (с приоритетни ползватели деца или младежи с епилепсия)


Адрес: бул. „Сливница“ № 212, вх. А 
Директор: Мария Гергова
Телефон: 0897 809 719

Капацитет: 25

Услугата се администрира от Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия".

03.02.2019